Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu
Instrumente Structurale 2007 - 2013 Uniunea Europeana
 
 
 

Prezentare companie

Livrarea de apă potabilă şi canalizarea- epurarea apelor uzate au fost obiectul de activitate al Companiei încă din vechi timpuri, teritorial a fost operator  de servicii apă potabilă şi canalizare până în anul 1990 în toate oraşele din judeţul Vrancea. Prin restructurări succesive şi politici de reducere a activităţii doar la nivel de localitate, aceste servicii s-au degradat în oraşele mici. Doar S.C. CUP S.A. Focşani a reuşit prin operarea în Municipiul Focșani a serviciilor de apă şi canalizare să devină capabilă să reopereze aceste servicii la nivel judeţean începând cu anul 2008.

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost reorganizată din 2008 în societate comercială pe acţiuni în vederea înfiinţării unui Operator Regional pentru componenta de apă  şi  canalizare.

După aderarea la Uniunea Europeană piaţa serviciilor publice s-a deschis concurenţei şi implicit, procedurilor de licitaţie. Prin legislaţie nu este permisă participarea regiilor autonome la licitaţiile organizate pe piaţa serviciilor publice ci doar societatilor comerciale.

Atragerea de fonduri europene presupune  crearea acestui operator cu activitate la  nivelul judeţului, cu centre în oraşele Focşani,Odobeşti,Adjud, Mărăşeşti şi Panciu.

Pentru a îndeplini scopul acestor asocieri, Compania, doreşte să revigoreze sistemele de alimentare cu apă şi canalizare - epurare ape uzate, lăsate de către foştii administratori în acest răstimp ( 1990-2009)  într-o totală indiferenţă investiţională şi operaţională.

Noua structură a S.C. CUP S.A. va gestiona serviciile de apă-canal pentru toate oraşele judeţului Vrancea, extinzându-şi serviciile către cca. 95,000  consumatori casnici, beneficiari ai serviciilor de apă-canal.

Avem experienţă în managementul altor programe de anvergură, având deja creată structura necesară (Unitatea de Implementare a Proiectului). Compania a finalizat cu succes programele MUDP II şi ISPA de reabilitare a staţiei de epurare şi de modernizare a canalizării în oraşul Focşani prin Măsurile ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-02 şi 2001/RO/16/P/PE/012-03.

Axarea exclusivă pe serviciile de alimentare cu apă şi canalizare a presupus separarea de divizia de gestionare a deşeurilor şi salubritate stradală, care făceau parte din structura  fostei Regii Autonome, aceasta  devenind o societate comercială distinctă.

În septembrie 2009, s-a finalizat contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară VRANCEAQUA şi S.C. CUP S.A., în calitate de Operator Regional.

Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în favoarea operatorului S.C. CUP S.A. a fost aprobată de către fiecare Consiliu Local, S.C. CUP S.A. fiind operativ în 5 localităţi din judeţ, membre ale asociaţiei, prin preluarea serviciilor de apă şi canalizare.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focşani
   

  Progam casierie Focşani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mărăşeşti
   

  Progam casierie Mărăşeşti

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobeşti
   

  Progam casierie Odobeşti

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintă diferenţele de cantităţi de apă ce apar pe factură ?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate