Intrebari frecvente

> Comparativ cu celelalte judete din tara sau cu tarifele celorlalti operatori ai serviciilor de apa si canalizare pe ce loc se situeaza tariful practicat de CUP S.A. Focsani ?
> Ce reprezintă diferenţele de cantităţi de apă ce apar pe factură ?
> Cum se calculeaza cantitatea de apă uzată din factură ?
> Poate interveni S.C. CUP S.A. la o avarie sesizată într-un condominiu ?
> Contorul de apă înregistrează cantităţi mari de apă consumată. Pot cere o verificare metrologică a lui?
> De ce nu pot renunța la racordul de canalizare dacă am fosă septică iar strada are sistem public de canalizare.

Comparativ cu celelalte judete din tara sau cu tarifele celorlalti operatori ai serviciilor de apa si canalizare pe ce loc se situeaza tariful practicat de CUP S.A. Focsani ?
Tarife, fara TVA: apa:3,66 lei/mc canalizare: 2,74 lei/mc. Raportând prețul metrului cub de apă cu TVA (1000 litri) la apa plată comercializată în magazine, vom constata că un litru de apă potabilă costa 0,0036 lei.

Ce reprezintă diferenţele de cantităţi de apă ce apar pe factură ?
Conform prevederilor Legii 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale Normelor de aplicare ale acesteia nr.1588/2007, precum şi ale HCL Focşani nr. 55/2000, împuternicitul asociației de proprietari are obligaţia de a recepţiona, verifica şi gestiona (a face citiri şi a ţine evidenţa) repartitoarele individuale montate de consumatorii din bloc, şi de a repartiza în contul fiecărui utilizator întreaga cantitate de apă înregistrată lunar de contorul general al blocului, defalcat pe fiecare consumator. Facem precizarea că societatea noastră facturează lunar consumurile de apă repartizate de împuternicitul asociației de proprietari în contul fiecărui consumator din bloc, consumuri care sunt transmise oficial la S.C. CUP S.A. Focșani pe bază de tabel semnat şi ştampilat de acesta. În situaţia în care există diferenţe între contorul general şi suma repartitoarelor individuale ale locatarilor, împuternicitul asociației de proprietari are obligaţia să stabilească modul de repartizare a acestor diferenţe. În cazul în care împuternicitul asociației de proprietari nu repartizează aceste diferenţe, S.C. CUP S.A Focşani face lunar propuneri de repartizare a lor, conform HCL 55/2000, Art 27 şi Convenţiei de facturare individuală (Art. 11), anexă la Contractul dintre părţi.

Cum se calculeaza cantitatea de apă uzată din factură ?
Pentru persoanele fizice apa uzată reprezintă 80% din apa înregistrată de contor. Valoarea acestui procent a fost stabilita la 80% deoarece se considera ca pentru consumatorii casnici, 20% din apa consumata se foloseste la intretinerea spatiilor verzi sau irigarea gradinilor si astfel nu se intoarce in reteaua de canalizare a orasului Pentru persoanele juridice apa uzată reprezintă 100% din apa consumată. La aceste cantităţi se adaugă apa meteorică. S.C. CUP S.A. Focşani asigură prin reţeaua publică de canalizare preluarea apelor meteorice din oraş. Acest serviciu este suportat de toţi cetăţenii, în sistem pauşal, calculat în funcţie de cantitatea de precipitaţii transmisă de Administraţia Naţională de Meteorologie şi proporţional cu suprafeţele incintelor construite şi neconstruite ale fiecărui imobil. Cantitatea de apă meteorică preluată în reţeaua publică de canalizare se determină pentru fiecare categorie de folosinţă în parte, prin înmulţirea cantităţilor specifice normate (0,0167 mc/mp/lună pentru persoanele fizice şi 0,0417 pentru persoanele juridice) cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, exclusiv terenurile arabile şi grădinile aferente fiecărui utilizator. Aceste suprafeţe sunt declarate de utilizator în Fişa punctului de consum, anexă la contract

Poate interveni S.C. CUP S.A. la o avarie sesizată într-un condominiu ?
S.C. CUP S.A. Focşani NU poate interveni la avariile aparute in incinta condominiilor. Responsabilitatea reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate Asociaţiei de Proprietari. S.C. CUP S.A. Focşani asigură întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare DOAR până în contorul general al condominiului.

Contorul de apă înregistrează cantităţi mari de apă consumată. Pot cere o verificare metrologică a lui?
Expertizarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează, contra cost, conform Art. 14.1 din contract de către Serviciul Judeţean de Metrologie Legală în urma unei cereri depuse la sediul S.C. CUP S.A. Focşani. În cazul în care contorul a înregistrat consumul de apă în favoarea operatorului, se vor face regularizarile necesare erorii metrologice rezultate în urma expertizării iar cheltuielile cu expertizarea vor fi suportate de operator. Dacă se dovedeşte că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrează în favoarea abonatului, acesta va suporta toate cheltuielile ce decurg din această operaţiune.

De ce nu pot renunța la racordul de canalizare dacă am fosă septică iar strada are sistem public de canalizare.
Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare. În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1 prin care CUP S.A. Focșani a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate, realizând astfel cu titlu gratuit racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.09.2015 s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: „Art. 31 alin.14 Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”( Prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată; amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). „Art. 39, alin 4 coroborat cu Art. 40, alin 1 Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin.14 constituie CONTRAVENȚIE şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.”

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focşani
   

  Progam casierie Focşani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mărăşeşti
   

  Progam casierie Mărăşeşti

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobeşti
   

  Progam casierie Odobeşti

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintă diferenţele de cantităţi de apă ce apar pe factură ?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate