Intrebari frecvente

> Comparativ cu celelalte judete din tara sau cu tarifele celorlalti operatori ai serviciilor de apa si canalizare pe ce loc se situeaza tariful practicat de CUP S.A. Focsani ?
> Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?
> Cum se calculeaza cantitatea de apã uzatã din facturã ?
> Poate interveni S.C. CUP S.A. la o avarie sesizatã într-un condominiu ?
> Contorul de apã înregistreazã cantitãți mari de apã consumatã. Pot cere o verificare metrologicã a lui?
> De ce nu pot renunțã la racordul de canalizare dacã am fosã septicã iar strada are sistem public de canalizare.

Comparativ cu celelalte judete din tara sau cu tarifele celorlalti operatori ai serviciilor de apa si canalizare pe ce loc se situeaza tariful practicat de CUP S.A. Focsani ?
Tarife, fara TVA: apa:3,93 lei/mc canalizare: 2,99 lei/mc. Raportând prețul metrului cub de apă cu TVA (1000 litri) la apa plată comercializată în magazine, vom constata că un litru de apă potabilă costa 0,0036 lei.

Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?
Conform prevederilor Legii 230/2007 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ale Normelor de aplicare ale acesteia nr.1588/2007, precum și ale HCL Focșani nr. 55/2000, împuternicitul asociației de proprietari are obligația de a recepționa, verifica și gestiona (a face citiri și a ține evidența) repartitoarele individuale montate de consumatorii din bloc, și de a repartiza în contul fiecărui utilizator întreaga cantitate de apă înregistrată lunar de contorul general al blocului, defalcat pe fiecare consumator. Facem precizarea că societatea noastră facturează lunar consumurile de apă repartizate de împuternicitul asociației de proprietari în contul fiecărui consumator din bloc, consumuri care sunt transmise oficial la S.C. CUP S.A. Focșani pe bază de tabel semnat și ștampilat de acesta. În situația în care există diferențe între contorul general și suma repartitoarelor individuale ale locatarilor, împuternicitul asociației de proprietari are obligația să stabilească modul de repartizare a acestor diferențe. În cazul în care împuternicitul asociației de proprietari nu repartizează aceste diferențe, S.C. CUP S.A Focșani face lunar propuneri de repartizare a lor, conform HCL 55/2000, Art 27 și Convenției de facturare individuală (Art. 11), anexă la Contractul dintre părți.

Cum se calculeaza cantitatea de apã uzatã din facturã ?
Pentru persoanele fizice apa uzată reprezintă 80% din apa înregistrată de contor. Valoarea acestui procent a fost stabilita la 80% deoarece se considera ca pentru consumatorii casnici, 20% din apa consumata se foloseste la intretinerea spatiilor verzi sau irigarea gradinilor si astfel nu se intoarce in reteaua de canalizare a orasului Pentru persoanele juridice apa uzată reprezintă 100% din apa consumată. La aceste cantități se adaugă apa meteorică. S.C. CUP S.A. Focșani asigură prin rețeaua publică de canalizare preluarea apelor meteorice din oraș. Acest serviciu este suportat de toți cetățenii, în sistem paușal, calculat în funcție de cantitatea de precipitații transmisă de Administrația Națională de Meteorologie și proporțional cu suprafețele incintelor construite și neconstruite ale fiecărui imobil. Cantitatea de apă meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare se determină pentru fiecare categorie de folosință în parte, prin înmulțirea cantităților specifice normate (0,0167 mc/mp/lună pentru persoanele fizice și 0,0417 pentru persoanele juridice) cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, exclusiv terenurile arabile și grădinile aferente fiecărui utilizator. Aceste suprafețe sunt declarate de utilizator în Fișa punctului de consum, anexă la contract

Poate interveni S.C. CUP S.A. la o avarie sesizatã într-un condominiu ?
S.C. CUP S.A. Focșani NU poate interveni la avariile aparute in incinta condominiilor. Responsabilitatea reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate Asociației de Proprietari. S.C. CUP S.A. Focșani asigură întreținerea rețelelor de apă și canalizare DOAR până în contorul general al condominiului.

Contorul de apã înregistreazã cantitãți mari de apã consumatã. Pot cere o verificare metrologicã a lui?
Expertizarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează, contra cost, conform Art. 14.1 din contract de către Serviciul Județean de Metrologie Legală în urma unei cereri depuse la sediul S.C. CUP S.A. Focșani. În cazul în care contorul a înregistrat consumul de apă în favoarea operatorului, se vor face regularizarile necesare erorii metrologice rezultate în urma expertizării iar cheltuielile cu expertizarea vor fi suportate de operator. Dacă se dovedește că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrează în favoarea abonatului, acesta va suporta toate cheltuielile ce decurg din această operațiune.

De ce nu pot renunțã la racordul de canalizare dacã am fosã septicã iar strada are sistem public de canalizare.
Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare. În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1 prin care CUP S.A. Focșani a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate, realizând astfel cu titlu gratuit racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.09.2015 s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: - Art. 31 alin.14 Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceÅŸtia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”( Prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată; amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). - Art. 39, alin 4 coroborat cu Art. 40, alin 1 Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin.14 constituie CONTRAVENÈšIE ÅŸi se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea contravenției ÅŸi aplicarea sancțiunii se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate