ISPA

ISPA reprezinta Instrumentul de Politici Structurale de Pre-Aderare, lansat în 2000 si destinat finantarii de mari proiecte de infrastructura din domeniul transporturilor si mediului, care dupa aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana a devenit programul Instrumentelor Structurale.

S. C. Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani a fost beneficiara programului de investitii ISPA începând cu anul 2001 când a fost semnat Memorandul de Finantare intre Comisia Uniunii Europene si Guvernul Romaniei pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare si a statiei de epurare Focsani", program ISPA in valoare de 15.9 mil. Euro fiind finantat in procent de 74% din fonduri acordate de Uniunea Europeana si co-finantat in procent de 26% dintr-un imprumut acordat de Banca Europeana de Investitii.
Contracte de investitii finalizate in cadrul acestui proiect:

1. Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare din Focsani - Masura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-02 
Prin acest contract s-au realizat 11.282 m retea de canalizare pentru 45 de strazi, 2.539 m retea de canalizare pentru riveranii soselei de centura DN2 si reabilitarea canalului colector Sturdza pe o lungime de 1.279 m. Au fost racordate la sistemul de canalizare un numar de 817 case, aproximativ 2450 locuitori.
Prin acesta s-a realizat racordarea la sistemul de canalizare al orasului Focsani, a ultimelor strazi din cartierele Obor, Bahne, Tabacari, Vâlcele si Tineretului. De asemeni, s-a refacut canalul Sturdza în zona de intrare în oras, precum si doua importante retele de canalizare ce fac legatura între cartierul Obor si DN2 si între DN2 la intrarea în oras dinspre nord si ovoidul existent în Soseaua Brailei.
Contractul de constructie a canalizarii a extins sistemul de canalizare al orasului Focsani cu 12,5 km de canalizare, cu diametre variind de la 300mm la 1500 mm. De asemeni a fost reabilitat canalul Strudza care functiona în cea mai mare parte din întinderea sa ca un canal deschis, o sursa de infectii în interiorul orasului. Constructia a fost realizata folosind materiale moderne în conformitate cu standardele românesti în vigoare. Astfel au fost eliminate pierderile potentiale dintre sectiunile canalului, fiind asigurata o mai buna calitate a constructiei. 
Constructia canalizarii a fost finalizata în octombrie 2006. Urmare a perioadei de garantie a lucrarilor de 12 luni, în luna noiembrie 2007 s-a realizat receptia definitiva a lucrarilor.

2. Reabilitarea si extinderea Statiei de epurare a apelor uzate din Focsani - Masura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-03
Lucrarile la statia de epurare au început pe 14 noiembrie 2006. Termenul de executie a lucrarilor este de 27 luni plus 12 luni de garantie.

Statia de epurare a fost reabilitata si extinsa pentru a corespunde cerintelor de epurare a unui debit maxim de 2200 l/s. Ceea ce este excedentar se va deversa în mod automat în râul Milcov.

Fluxul tehnologic a fost proiectat având în vedere un proces de tratare cu namol activ în cantitate redusa, incluzând operatii de nitrificare, denitrificare si îndepartare a fosforului biologic. 

La statia de Epurare a municipiului Focsani sunt folosite cele mai moderne tehnologii în domeniul statiilor de epurare din România :

 • deshidratarea namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate, deshidratare mecanica (cu filtre banda) combinata cu uscarea cu energie solara  (în sere speciale - o noutate în Romania);
 • purificarea bio-gazului, prin folosirea instalatiilor de desulfurizare si îndepartare a xiloxanilor; -producerea energiei electrice cu electrogeneratoare utilizând drept combustibil, biogazul;
 • eliminarea mirosurilor degajate de namolurile rezultate din procesul de epurare a apelor uzate, prin utilizarea de biofiltre;
 • amestecul namolului în metantanc cu ajutorul biogazului;
 • tratarea apei epurate cu raze ultraviolete pe un plan deversor si laguna sicana.

Prin finalizarea cu succes a Masurii ISPA  s-au atins obiectivele principale ale Memorandumului de Finantare, respectiv:

 • Îmbunatatirea starii mediului prin depoluarea zonei acvifere de est din Focsani, ale carei izvoare sunt folosite pentru aprovizionarea cu apa potabila a mai mult de 500 000 de locuitori din localitatile aflate în aval.
 • Îmbunatatirea calitatii apei râurilor Milcov si Putna care sunt afluenti ai Siretului, acesta fiind la rândul sau afluent al Dunarii.
 • Asigurarea conformitatii cu legislatia Uniunii Europene în ce priveste apa potabila, apele uzate menajere, canalizarea namolurilor si calitatea apelor de suprafata folosite pentru furnizarea apei potabile.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate