Descrierea proiectului - POIM

Proiectul Regional - Extinderea și modernizarea sistemului de apã și canalizare în  județul Vrancea, etapa a II-a

Compania de Utilitãți Publice S.A Focșani implementeazã în perioada ianuarie 2018- decembrie 2022, Proiectul Regional-Extinderea și modernizarea sistemului de apã și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a,cod MYSMIS 2014+ 110838. Contractul de finantare a fost semnat în data de 08.09.2017  între S.C.Compania de Utilitãți Publice S.A. În calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valoarea totalã a proiectului este de 941.584.070 lei, din care contribuția Ununii Europene prin Fondul de Coeziune 800.346.460 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii din sectorul de apă în beneficiul mediului și al oamenilor.Prin investițiiile propuse se asigură conformarea sistemelor de alimentare cu apă a aglomerărilor incluse în proiect cu cerințele Directivelor Europene D98/83/CE pentru alimentarea cu apă și D91/271/EEC pentru descărcările de apă uzată. 

Rezultate așteptate în urma implementarii proiectului “ îmbunătățirea sectorul de apă uzată in vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 2000 locuitori echivalenți, precum și pentru crearea sistemelor pentru alimentarea cu apă a localităților Județului Vrancea în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 50  locuitori. 

In cadrul proiectului se realizează următoarele contracte de lucrări:

 - CL-01-Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1

 - CL-02-Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2

 - CL-03-Rețele apă și canalizare în gruparea Măicănești și aducțiune zonală Focșani

 - CL-04-Rețele apă și canalizare în gruparea Adjud

 - CL-05-Rețele apă și canalizare în gruparea Odobești

 - CL-06-Rețele apă și canalizare în gruparea Panciu și UAT Mărășești

 - CL-07-Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești

 - CL-08-Inființarea sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa Gresu UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; Inființare sistem apă în Sihlea;UAT Sihlea și completare sursă în Soveja.

 - CL-09-Sistem zonal de alimentare cu apă Odobești și lucrări sisteme de alimentare cu apă în Adjud, Panciu, Mărășești, Homocea, Gugești, Bolotești, Tâmboiești, Ruginești, Dumbrăveni, Jariștea, Straoane.

 - CL10-Sistem zonal de alimentare cu apă Focșani și lucrări în sistemul de alimentare cu apă Suraia.Dispecerizarea și Montorizarea sistemului regional de apă. SE Măicănești

   

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate