Contract de lucrari VN-CL-07

A fost semnat contractual de lucrări VN CL- Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești, aferent Proiectului Regional –„ Extinderea și modernizarea sistemului de  apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a”

Valoarea acestui contract de lucrări de 136.016.351,62 lei  este asigurată din Fondul de Coeziune în procent de 85% prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3, subvenții de la bugetul de stat în procent de 13% și bugetul local în procent de 2%.

In cadrul contractului sunt incluse următoarele obiecte:

Obiect1-Rețele apă și canalizare UAT Popești

Obiect 2-Rețele apă și canalizare UAT Sihlea

Obiect 3-Rețele apă și canalizare UAT Bordești

Obiect 4- Rețele apă și canalizare UAT Dumbrăveni

Obiect 5- Rețele apă și canalizare UAT Gugești

Obiect 6- Rețele apă și canalizare UAT Obrejița

Obiect 7- Rețele apă și canalizare UAT Slobozia Bradului

Obiect 8- Rețele apă și canalizare UAT Tâmboiești

Obiect 9- Rețele apă și canalizare UAT Urechești

Obiect 10- Rețele apă și canalizare UAT Broșteni

Obiect 11- Rețele apă și canalizare UAT Vârteșcoiu

VN CL-07  face parte din Proiectul Regional-  Extinderea si modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a , cod MYSMIS 2014+ 110838, contract semnat între S.C Compania de Utilități Publice S.A Focșani –în calitate de Beneficiar și  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valoarea totală a proiectului Regional ce se derulează în perioada ianuarie 2018-decembrie 2022 este de 941.584.070 lei, iar valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 800.346.460 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii din sectorul de apă în beneficiul mediului și al oamenilor.Prin investițiile propuse se asigură conformarea sistemelor de alimentare cu apă a aglomerărilor incluse în proiect cu cerințele Directivelor Europene D98/83/CE pentru alimentarea cu apă și D91/271/EEC pentru descărcările de apă uzată.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului – îmbunătățirea sectorul de apă uzată în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 2000 locuitori echivalenți, precum și pentru crearea sistemelor pentru alimentarea cu apă a localităților Județului Vrancea în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 50  locuitori.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate