Contract de lucrari VN-CL-08

S-a semnat contractul de lucrări VN-CL-08-Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa Gresu UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; Inființare sistem apă în Sihlea, UAT Sihlea si completare sursă in Soveja,

Valoarea acestui contract de lucrări de 103.104.217,21 lei este asigurată din Fondul de Coziune in procent de 85% prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară3, subvenții de la bugetul de stat în procent de 13% și bugetul local în procent de 2%.

In cadrul contractului, lucrările sunt grupate pe următoarele secțiuni:

Secțiunea 1: Infiintare sistem de alimentare cu apă și canalizare Lepșa Gresu, UAT Tulnici

Secțiunea 2: Infiintare sistem de apă Sihlea

Secțiunea 3: Completare sursă Soveja

Secțiunea 4: Lucrări proprietatea CJ Vrancea

 Contractul de lucrări VN-CL-08-Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa Gresu UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; Inființare sistem apă în Sihlea, UAT Sihlea si completare sursă in Soveja face parte din  Proiectul Regional-  Extinderea si modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a , cod MYSMIS 2014+ 110838, contract semnat între S.C Compania de Utilități Publice S.A Focșani –în calitate de Beneficiar și  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valoarea totală a proiectului Regional ce se derulează în perioada ianuarie 2018-decembrie 2022 este de 941.584.070 lei, iar valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 800.346.460 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii din sectorul de apă în beneficiul mediului și al  oamenilor.Prin investițiile propuse se asigură conformarea sistemelor de alimentare cu apă a aglomerărilor incluse în proiect cu cerințele Directivelor Europene D98/83/CE pentru alimentarea cu apă și D91/271/EEC pentru descărcările de apă uzată.

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului – îmbunătățirea sectorul de apă uzată în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 2000 locuitori echivalenți, precum și pentru crearea sistemelor pentru alimentarea cu apă a localităților Județului Vrancea în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 50  locuitori.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate