Licenta de operare

LICENTA DE OPERATOR CLASA 2 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare a SC CUP SA Focsani are ca obiect acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul.

Licenta este valabila 5 ani de la eliberare.

Titularul licentei are dreptul de a exploata sistemul public de alimentare cu apa si canalizare.

Titularul licentei are dreptul sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, la preturile/tarifele reglementate, stabilite conform prevederilor legale in vigoare.

Titularul licentei are obligatia de a desfasura activitatile specific licentei in cadrul organizarii proprii, fara a putea transfera unor terti drepturile si obligatiile care ii revin conform licentei.

Titularul licentei va asigura realizarea indicatorilor de performanta si a conditilor calitative si cantitative ale serviciului.

Furnizarea/prestarea serviciului se va face in conditiile asigurarii sanatatii publice si a calitatii vietii, cu respectarea prevederilor legislatiei specific in vigoare.

Asigurarea calitatii apei potabile furnizata utilizatorilor se va realiza conform conditiilor prevazute in Legea 458/2002 “ privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.

Titularul licentei efectueaza analizele parametrilor si a indicatorilor de calitate a apei potabile in laboratoarele autorizate de Ministerul Sanatatii.

Titularul licentei are obligatia de a asgura egalitatea de tratament a utilizatorilor, in conditii contractuale.

Titularul licentei are obligatia de a furniza/presta serviciul  numai pe baza de contracte conforme cu contractile cadru prevazute de legislatia specifica in vigoare.

Titularul licentei va urmari asigurarea protectiei mediului, in conditiile prevazute in legislatia specifica in vigoare.

Pentru gospodarirea resurselor de apa, titularul licentei are obligatia de a respecta, cu precadere, prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul licentei are obligatia de a realiza toate masurile de protective sanitara a surselor, constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii acestor ape.

Titularul licentei are obligatia de a asigura monitorizarea calitatii apei uzate si a apei epurate, deversate in emisar.

Titularul licentei va organiza gestiunea energiei si va asigura eficienta energetica.

Titularul licentei se va asigura ca dispune de personal calificat si autorizat, iar organizarea interna de personal permite indeplinirea in conditii de siguranta a activitatilor specific serviciului.

Titularul licentei va asigura pregatirea personalului propriu prin inscrierea si participarea reprezentantilor sai la cursurile de pregatire profesionala organizate de ANRSC.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate