Managementul riscurilor

METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI DE CONTROL INTERN 

MANAGEMENTUL RISCURILORUnul dintre cele mai importante standarde ce compun Codul controlului intern, aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, este standardul referitor la managementul riscurilor.


Conform standardului mentionat mai sus, fiecare entitate publica are obligatia de a analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile legate de desfasurarea activitatilor sale, sa elaboreze planuri corespunzatoare în directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si sa numeasca responsabili pentru aplicarea planurilor respective.


DE CE ESTE NECESAR UN MANAGEMENT AL RISCURILOR?


Un raspuns general la aceasta întrebare este indus de observatia conform careia atÂt în organizatie, cÂt si în mediul în care aceasta actioneaza, exista incertitudini de natura amenintarilor în realizarea obiectivelor, sau de natura oportunitatilor. Orice manager trebuie sa-si puna problema de a gestiona amenintarile, deoarece, în caz contrar, neatingÂndu-si obiectivele, s-ar descalifica, sau de a fructifica oportunitatile în beneficiul organizatiei, dovedindu-si eficienta. Daca incertitudinea este o realitate cotidiana, atunci si reactia la incertitudine trebuie sa devina o preocupare permanenta.


CONCEPTE - CHEIE ALE MANAGEMENTULUI RISCURILOR

Organizatie - Persoanele care lucreaza împreuna pentru atingerea unor obiective prestabilite. O organizatie poate fi o autoritate publica, un serviciu guvernamental (minister, institute publica, agentie etc.), o întreprindere constituita sau nu în societate, o asociere de persoane fara scop lucrativ, o colectivitate locala etc. De asemenea, tot organizatii sunt considerate si componentele structurale (divizii, directii, servicii, birouri etc.). 

Obiective - Scopurile pe care si le stabileste o organizatie. Obiectivele generale se descompun, la nivel operational, în obiective derivate si specifice. La nivel global, obiectivele pot fi exprimate în termeni generali, dar, la nivel operational, obiectivele se definesc precis, prin indicatori de rezultate masurabili. De aceea, obiectivele reprezinta rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente structurale din cadrul acesteia. 

Risc -O problema (situatie, eveniment etc.) care nu a aparut înca, dar care poate apare în viitor, caz în care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potentate. ÃŽn prima situatie, riscul reprezinta o amenintare, iar în cea de-a doua, riscul reprezinta o oportunitate. Riscul reprezinta incertitudinea în obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie între probabilitate si impact. 

Probabilitatea de materializare a riscului - Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc sa se materializeze. Reprezinta o masura a posibilitatii de aparitie a riscului, determinata apreciativ sau prin cuantificare, atunci cÂnd natura riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare. 

Impactul - Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor),  daca riscul s-ar materializa.  Daca riscul este o amenintare, consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar daca riscul este o oportunitate, consecinaa este pozitiva. 

Expunere la risc - Consecintele, ca o combinatie de probabilitate si impact, pe care le poate resimti o organizatie în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializeaza. 

Materializarea riscului - Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformsa dintr-o problema posibila într-o problema dificila, daca riscul reprezinta o amenintare, sau într-o situatie favorabila, daca riscul reprezinta o oportunitate. 

Atenuarea riscului - Masurile întreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii) de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezinta diminuarea expunerii la risc, daca acesta este o amenintare. 

Evaluarea riscului - Evaluarea consecintelor materializarii riscului, în combinatie cu evaluarea probabilitatii de materializare a riscului. Mai concis, evaluarea riscului reprezinta evaluarea expunerii la risc. 

Profilul de risc - Un tablou cuprinzÂnd evaluarea generala documentata si prioritizata, a gamei de riscuri specifice cu care se confrunta organizatia. 

Strategia de risc - Abordarea generala pe care o are organizatia în privinta riscurilor. Ea trebuie sa fie documentata si usor accesibila în organizatie. ÃŽn cadrul strategiei de risc se define§te toleranta la risc. 

Toleranta la risc - Cantitatea de risc pe care o organizatie este pregatita sa o tolereze sau la care este dispusa sa se expuna la un moment dat. 

Risc inerent - Expunerea la un anumit risc, înainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui. 

Risc rezidual - Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern. Din aceasta cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern, fapt pentru care unele tari au înlocuit termenul de risc rezidual cu cel de risc de control.


Accesare fisier editabil Registrul de risc

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate