Politica de Confidentialitate

          Misiunea noastra este sa asiguram utilizatorilor servicii calitative de alimentare cu apa si preluare, transport si epurare a apelor uzate si meteorice. Pentru a realiza acest lucru zilnic depunem toate eforturile necesare in asigurarea protectiei tuturor surselor de apa si a retelei publice de alimentare si pentru epurarea apei uzate astfel incat aceasta sa fie redata naturii aproape la fel de curata precum am luat-o.
          La baza tuturor acestor activitati sta preocuparea noastra legitima și necesara pentru îndeplinirea acestor sarcini care servesc unui interes public si care rezulta din exercitarea autorităÅ£ii cu care a fost învestit operatorul prin Contractul de Delegare a Serviciilor.
          Scopul tuturor acestor activitati ce intra in sfera noastra de interes nu s-ar putea realiza fara prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
          Astfel, trebuie sa stiti ca S.C. CUP S.A. Focsani prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in deplina siguranta si numai in baza unui temei juridic bine definit.
          Având în vedere specificul activitățiilor operatorului serviciilor de apă și canalizare CUP S.A: Focșani, în majoritatea situațiilor, temeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal este constituit de Contractul dintre parti și obligațiile noastre legale. De asemenea exista numeroase situații în care temeiul legal va putea fi constituit de îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, ca de exemplu atunci când vă transmitem informații prin mesaj SMS despre eventualele opriri în alimentarea cu apă a imobilului dumneavoastră cauzate de avarii sau lucrări programate. 
          ln cazul in care, sunt identificate eventuale fraude sau situatii neconforme cu prevederile legale în  ceea ce privește folosirea serviciilor de apă și / sau canalizare, temeiul legal al prelucrdrii tuturor datelor cu caracler personal constatate este reprezenlat de interesul legitim al operatorului de protejare împotriva contaminării apei din rețeaua publică și de interesul legitim, comercial de recuperare a eventualelor pagube.
          Am scris aceasta politica de confidentialitate in mod simplu si clar pentru a va ajuta sa intelegeti ce date cu caracter personal colectam, cum le folosim si ce optiuni aveti dumneavoastra asupra lor. Oricand intrebarile dumneavoastra despre politica noastra de confidentialitate vor fi tratate cu mare interes si negresit le vom raspunde.
          Va prezentăm, în tabelul de mai jos un opis al modului în care prelucrează CUP S.A. Focșani datele dumneavoastră cu caracter personal:


DATE PRELUCRATE

SCOPUL

TEMEI JURIDIC

PERIOADA DE PASTRARE

Destinatari

Nume si prenume, cod client, adresa, resedinta, CNP, serie/nr. CI, data emitere/expirare CI, email, nr.telefon, semnatura, acte de proprietate care atesta detinerea imobilului, fisiere audio, video, foto

Contractarea serviciilor prestate / verificari retele

Legea 241/2006, Regulamentul Unic de functionare a serviciului, conventie de facturare individuala etc

Pe perioada furnizarii serviciilor + pănă la data solicitării de către persoana vizată a ștergerii datelor

Persoana vizata, imputernicitii / reprezentantii persoanei vizate, angajatii operatorului, institutii ale statului, institutii bancare, prestatori servicii tichete de masa, colaboratorii operatorului (asiguratori, furnizori servicii GPS, telefonie, auditori, evaluare performante etc)

Nume si prenume, CNP, adresa, cod client, serie contor, index contor, nr. cont bancar, email

Determinare consumuri lunare, facturarea serviciilor, recuperare debite

Legea 241/2006, Regulamentul Unic de functionare a serviciului, conventie de facturare individuala etc

Pe perioada furnizarii serviciilor + pănă la data solicitării de către persoana vizată a ștergerii datelor

Persoana vizata, imputernicitii / reprezentantii persoanei vizate, angajatii operatorului, institutii ale statului, colaboratorii operatorului (asiguratori, furnizori servicii GPS, telefonie, auditori etc)

Nume si prenume, adresa, email, telefon, cod client

Comunicarea cu utilizatorii serviciului sau terte persoane

OG 27/2002, Legea 233/2002 etc

Pe perioada furnizarii serviciilor + pănă la data solicitării de către persoana vizată a ștergerii datelor

Persoana vizata, imputernicitii / reprezentantii persoanei vizate, angajatii operatorului, institutii ale statului, colaboratorii operatorului (asiguratori, furnizori servicii GPS, telefonie, auditori etc)

Nume si prenume, adresa, email, telefon, acte de proprietate, procuri, proiect tehnic, plan amplasament

Eliberarea avizelor pentru realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor la canalizare

Lg. 50/1991, Lg 241/2006, SR 8591/1997 etc

Pe perioada eliberarii avizelor / furnizarii serviciilor + pănă la data solicitării de către persoana vizată a ștergerii datelor

Persoana vizata, imputernicitii / reprezentantii persoanei vizate, angajatii operatorului, institutii ale statului, colaboratorii operatorului (asiguratori, furnizori servicii GPS, telefonie, auditori etc)

Nume si prenume, CNP, adresa, cont bancar, numar card bancar, numar matricol, date privind starea de sanatate, apartenenta sindicala, fise de aptitudini, evaluarea performantelor, REVISAL etc

Administrare personal angajat

Contractul de munca, Lg. 53/2003, Lg. 319/2006, HG. 1425/2006 etc

Perioada derularii CIM + 50 ani

Persoana vizata, imputernicitii / reprezentantii persoanei vizate, angajatii operatorului, institutii ale statului, institutii bancare, prestatori servicii tichete de masa, colaboratorii operatorului (asiguratori, furnizori servicii GPS, telefonie, auditori, evaluare performante etc)

Nume si prenume, CNP, adresa, cod client, serie contor, index contor, email, nr. telefon

Actionare instanta

Dreptul intern si european

Cf. Nomenclator arhivistic: Permanent

Instantele de judecata, executor judecatoresc

 
 
          1. Cand colectam informatiile despre datele dumneavoastra cu caracter personal si care sunt acestea ?

          Colectăm informații care conțin și date cu caracter personal pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor noștri: de la informații de bază cum ar fi numele, prenumele, adresa, numarul de telefon etc. la aspecte mai complexe, ca de exemplu, suprafetele incintelor construite si neconstruite de la proprietatea dumneavoastra.

Colectam informațiile în următoarele moduri:

          Informații pe care ni le oferiți dumneavoastra. Pentru a putea beneficia de serviciile de apa si canalizare, conform prevederilor Legii 241/2006, ale Regulamentului Unificat al Serviciului de apă și canalizare, trebuie să incheiati un Contract cu operatorul acestor servicii. Pentru aceasta, noi vă solicităm informații personale, cum ar fi numele, adresa proprietatii sau cea de corespondenta, adresa de e-mail, numărul de telefon etc si asociem aceste date cu caracter personal contului dvs de utilizator.
          Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Exista situatii cand din diferite motive: zona de operare preluata recent in administrare, utilizatori bransati/racordati ilegal la serviciile de apa si/sau canalizare etc., noi nu avem informatii complete in bazele de date despre cei care folosesc serviciile pe care le gestionam. Astfel, pentru a putea asigura serviciile in conditii legale, colectam informații necesare de la dumneavoastra prin alte documente, care preced Contractul ca de exemplu: procese verbale de constatare, informatii precontractuale, avize de utilizare a serviciilor etc. Astfel, in aceste documente, pe langa datele cu caracter personal enumerate mai sus se mai pot regasi:
          - informații despre sistemul de distributie al retelelor de apa si de canalizare existent in interiorul proprietatii dumneavoastra.
          -  colectăm informații despre eventualele surse proprii de apa pentru a evita posibilitatea contaminarii sursei publice de apa cu apa nepotabila din sursa proprie.
          -  detalii despre modul în care ați utilizat serviciile noastre sau alte servicii conexe cu cele asigurate de CUP S.A. Focsani (surse proprii de apa sau fose si puțuri absorbante);
          - informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
          - informații despre locația dumneavoastra, tocmai pentru a putea stii unde si cum se asigura serviciile de apa si de canalizare.
          - Imagani si inregistrari foto, video, audio făcute la proprietatea dumneavoastra, cu acordul dumneavoastra, pentru a identifica in mod real amplasarea tuturor retelelor de apa si canalizare, pentru ca angajații sau mandatarii noștrii cu putere de decizie să poată alege cea mai bună soluție în cazul dumneavoastră prin vizionarea sau ascultarea acestor înregistrări.
          Toate informațiile pe care le obținem despre dumneavoastra de la terte persoane, cât și informațiile pe care le culegem direct de la dumneavoastra sunt stocate in siguranta in contul dumneavoastra de utilizator la care au acces doar anumiti angajați care și-au asumat faptul că vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în deplină siguranță și numai în conformitate cu dispozițiile imperative ale REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.           Cand toate aceste informatii sunt asociate contului dumneavoastra de utilizator ele sunt tratate ca si date cu caracter personal si vor fi prelucrate numai în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016.
 
 
          2. Cum prelucram informatiile pe care le colectam ?

          Folosim informațiile pe care le colectam doar pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile pe care vi le asiguram. De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru a vă oferi la randul nostru informatii reale despre serviciile de apa si canalizare.
          Utilizăm numele si adresa dumneavoastra sau adresa de e-mail pentru a va putea transmite facturi aferente serviciilor utilizate, raspunsuri la petitiile depuse de dumneavoastra sau de terte persoane, somatii de plata, preavize etc
Utilizam numarul de telefon si/sau adresa de e-mail pentru a va transmite mesaje de interes public, ca de exemplu data si intervalul orar in care s-ar putea opri alimentarea cu apa a proprietatii dumneavoastra.
          Când depuneti o sesizare la registratura operatorului, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, păstrăm o înregistrare a comunicării cu dumneavoastra pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care le sesizati.
          Folosim informațiile colectate cu ajutorul tehnologiilor foto, video sau audio pentru a îmbunătăți  calitatea globală a serviciilor asigurate prin luarea celor mai bune decizii și pentru asigurarea bunurilor noastre patrimoniale și a angajaților noștri.
 
          3. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră ?
 
          Perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este dată de durata derulării Contractului semnat de dumneavoastră, sau durata pentru care CUP S.A. Focșani in îndeplinirea obligației legale va asigura serviciile de apa si canalizare la unitatea dumneavoastră locativa. La aceasta perioada se adaugă durata de timp până când dumneavoastră vă veți exercita drepturile aplicabile din Regulament, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede alt termen, caz în care se va aplica cel din urmă..
 
          4. Cui transmitem, distribuim, diseminăm sau punem la dispoziție în orice mod datele dumneavoastră cu caracter personal ?

          Destinatarii datelor cu caracter personal sunt: dumneavoastră, reprezentanții dumneavoastră, autoritățile și instituțiile publice (oricare ar fi denumirea lor) din România și/sau străinătate, instanțele judecătorești și/sau arbitrale din România și/sau străinătate, angajații, colaboratorii Operatorului din România și/sau străinătate, societatea de colectare a debitelor ori de recuperare creanțe din România și/sau din străinătate, orice alt partener contractual/afiliat al Operatorului din România și/sau din străinătate, inclusiv împuterniciții Operatorului din România și/sau din străinătate.
          Operatorul CUP S.A. Focșani poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari astfel:
          - Instante, organe de aplicare a legii sau alte autorităti publice daca avem aceasta obligatie legala sau suntem autorizati prin lege. În cazul în care prelucrarea se bazează pe dreptul Uniunii sau pe dreptul intern, care constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, operatorul poate prelucra datele cu caracter personal, indiferent de compatibilitatea dintre scopul pentru care au fost colectate inițial datele cu caracter personal și scopul prelucrării ulterioare.
          - Parteneri bancari, pentru operatiunile bancare pe care le preferati atunci cand, de exemplu, platiti factura prin Internet Banking, Direct debit.
          - Societati contractate (Operatori împuterniciți) sa presteze servicii in numele Companiei de Apa (exemple: serviciile postale, gazduirea site-ului, furnizori solutii software, servicii de imprimare a tichetelor de masa). Atunci cand folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana imputernicita pentru prelucrarea unei parti a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta persoană isi asumă, printre altele și obligațiile de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal potrivit instructiunilor noastre si de a implementa efectiv masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. De asemenea, in permanenta luam masuri pentru limitarea la maximum a accesului persoanelor imputernicite la datele dumneavoastră personale, interferența imputerniciților fiind restrânsa la activități de implementare a unor masuri tehnice, de mentenanta. In situatiile descrise mai sus, temeiul partajarii este interesul legitim al societatii, justificat de cresterea eficientei relatiilor cu dvs si de reducere a costurilor.
 
 
          5. Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal

          În conformitate cu prevederile Regulamentului, aveți dreptul de a fi informat despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de operator, dreptul de rectificare asupra prelucrării acestora. De asemenea, fără a afecta legalitatea prelucrării, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a siguranței prelucrării datelor cu caracter personal. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală, sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, drepturile de ștergere, restricționare și opunere nu se vor putea aplica.
          Aveți dreptul să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri. În situația în care, în derularea relațiilor contractuale se vor lua decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră prin intervenția umană din partea operatorului în procesul de prelucrare automată și prin dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
          În situația în care NU sunteți un utilizator al serviciilor de apă și de canalizare și niciun alt temei legal nu se aplică în prelucrarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, va fi necesar să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora în scopuri bine definite.
           În următoarele situații consimțământul nu va putea fi considerat ca fiind liber exprimat. Enumerarea de mai jos nu are caracter limitativ:
          - asociat ca fiind ne-negociabil,
          - nu este în măsură să-l refuze sau să și-l retragă
          În situații de dezechilibru evident între operator și persoana vizată, în termeni generali, orice element de presiune sau de influență inadecvată asupra persoanei vizate (care se poate manifesta în numeroase moduri diferite), care împiedică exercitarea de către persoana vizată a voinței libere a acesteia, face ca acordul să fie invalid.
 
          6. Suntem aici pentru dumneavoastra !

          S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. este operatorul care vă prelucrează în mod confidential datele cu caracter personal.
          Pentru aceasta, conform prevederilor imperative ale REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
          În acest sens, puteți adresa orice întrebare legată de datele dumneavoastră cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@cupfocsani.ro , la numărul de telefon 0732122103 sau în mod direct la sediul nostru din Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9.
          Prin atașarea la facturile lunare aferente serviciilor de apă și canalizare, sau în diferitele situații când ați fost contactat de un reprezentat al operatorului sau chiar când dumneavoastră ați solicitat informații diverse din partea noastră, v-am adus la cunoștință și un extras din această Politică de Confidențialitate pe care am denumit-o Declarația de Confidențialitate.
          Conținutul Politicii de Confidențialitate a operatorului S.C. CUP S.A. Focșani poate suferi modificări ulterioare ca urmare a evoluției legislației sau a eventualelor schimbări ale procedurilor interne și ale activităților noastre.
Orice nouă modificare a politicii de Confidențialitate o vom publica în toate locațiile și sub toate formele în care a fost ea efectuată initial.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate