Laborator Uzina de Apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂŢII APEI POTABILE

La UZINA DE APĂ - FOCŞANI, asigurarea şi monitorizarea calităţii apei tratată în scop potabil are ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

Condiţiile de calitate, indicatorii fizico-chimici şi metodele de analiză sunt reglementate de LEGEA NR: 458/ 2002.

Conform acestei legi s-au stabilit următoarele:

1. Frecvenţa de recoltare a probelor de apă funcţie de indicatorii de calitate urmăriţi:

 • din frontul de captare - ori de câte ori sunt intervenţii şi reparaţii pe fiecare foraj
 • din bazinele de stocare – urmărirea dezinfecţiei apei. În cadrul acestei staţii de tratare dezinfecţia se realizază cu ajutorul unei moderne instalaţii de clorinare cu clor lichefiat. Clorinarea este controlată atât în laborator prin analiză chimică cât şi de analizoarele de clor rezidual montate la fiecare bazin.
 • din puncte reprezentative ale reţelei de distibuţie (intrare în reţea, robinetul consumatorului, capăt dereţea)prelevarea făcându-se zilnic de cătreun laborant, pentru a depista în timp util eventualele modificări ale caracteristicilor de potabilitate.

2. Indicatorii fizico-chimici determinaţi în laborator: pH, CCO-Mn, cloruri, duritate, conductivitate, turbiditate, nitriţi, azot amoniacal.

Începând cu anul 2001 concomitent cu realizarea modernizării captării subterane şi a distribuţiei apei către consumatori a fost modernizat şi dotat şi laboratorul existent în cadrul Uzinei de apă Focşani, creându-se posibilitatea efectuării analizelor cu obţinerea de rezultate competitive conform standardelor europene.

Astfel, ca aparatură de laborator există : pH-metru, conductometru, clorimetru, turbidimetru, oxigenometru şi un spectrofotometru UV-VIZ CINTRA 20. Acest ultim aparat de laborator este unul din cele mai performante în determinări de concentraţii foarte mici la diverşi indicatori chimici ( azot amoniacal, nitriţi, nitraţi ) specifici apei potabile captate din sursă subterană. Posibilitatea de memorare şi imprimare a tuturor determinărilor ajută la eliberarea unor buletine de analiză cu rezultate cât mai exacte.

Unitatea noastră asigură accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile care este produsă şi distribuită către consumatori.

În situaţia unor sesizări efectuate de către consumatori referitoare la modificarea calităţii apei, se prelevează probe la racordul din reţeaua de distribuţie şi din imobilul respectiv şi se analizează în laborator. Prelevarea se face de către laborant în prezenţa reclamantului, cu întocmirea unui proces verbal. După efectuarea analizei de laborator se constată sursa de poluare şi se iau măsurile corespunzătoare.

Concluziile şi rezultatul analizelor de laborator sunt aduse la cunoştinţa consumatorului printr-un buletin de analiză emis de către acesta.

In urma analizelor periodice efectuate pe parcursul timpului s-a constatat că apa tratată în scop potabil a fost distribuită conform limitelor de potabilitate.

In cazul în care accidental au apărut modificări ale calităţii apei la consumator, acestea s-au datorat în special conductelor interioare vechi din subsolul blocurilor care sunt în proprietatea comună a consumatorilor. Înlocuirea acestora a dus la eliminarea problemei apărute.

CUP-FOCŞANI, în calitate de producător şi distribuitor de apă potabilă, înregistrează şi păstrează datele privind calitatea apei potabile produsă şi distribuită , conform prevederilor Normelor de supraveghere , inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei. Suntem obligaţi totodată să aducem la cunoştinţa autorităţii de sănătate publică judeţene informaţiile necesare întocmirii Raportului Naţional asupra calităţii apei.

Monitorizarea de audit a calităţii apei este realizată de Direcţia Sanitară-Focşani pe tot fluxul de distibuţie al apei - de la captare până la consumatori.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focşani
   

  Progam casierie Focşani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mărăşeşti
   

  Progam casierie Mărăşeşti

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobeşti
   

  Progam casierie Odobeşti

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintă diferenţele de cantităţi de apă ce apar pe factură ?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate