Laborator Uzina de Apa

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE


La UZINA DE APĂ‚ - FOCȘANI, asigurarea și monitorizarea calității apei tratată în scop potabil are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă.

Condițiile de calitate, indicatorii fizico-chimici și metodele de analiză sunt reglementate de LEGEA NR: 458/ 2002.

Conform acestei legi s-au stabilit următoarele:


1. Frecvența de recoltare a probelor de apă funcție de indicatorii de calitate urmăriți:


 - din frontul de captare - ori de câte ori sunt intervenții și reparații pe fiecare foraj

 - din bazinele de stocare “ urmărirea dezinfecției apei. În cadrul acestei stații de tratare dezinfecția se realizază cu ajutorul unei moderne instalații de clorinare cu clor lichefiat. Clorinarea este controlată atât în laborator prin analiză chimică cât și de analizoarele de clor rezidual montate la fiecare bazin.

 - din puncte reprezentative ale rețelei de distibuție (intrare în rețea, robinetul consumatorului, capăt derețea) – prelevarea făcându-se zilnic de cătreun laborant, pentru a depista în timp util eventualele modificări ale caracteristicilor de potabilitate.


2. Indicatorii fizico-chimici determinați în laborator: pH, CCO-Mn, cloruri, duritate, conductivitate, turbiditate, nitriți, azot amoniacal.


Începând cu anul 2001 concomitent cu realizarea modernizării captării subterane și a distribuției apei către consumatori a fost modernizat și dotat și laboratorul existent în cadrul Uzinei de apă Focșani, creându-se posibilitatea efectuării analizelor cu obținerea de rezultate competitive conform standardelor europene.

Astfel, ca aparatură de laborator există : pH-metru, conductometru, clorimetru, turbidimetru, oxigenometru și un spectrofotometru UV-VIZ CINTRA 20. Acest ultim aparat de laborator este unul din cele mai performante în determinări de concentrații foarte mici la diverși indicatori chimici ( azot amoniacal, nitriți, nitrați ) specifici apei potabile captate din sursă subterană. Posibilitatea de memorare și imprimare a tuturor determinărilor ajută la eliberarea unor buletine de analiză cu rezultate cât mai exacte.

Unitatea noastră asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile care este produsă și distribuită către consumatori.

În situația unor sesizări efectuate de către consumatori referitoare la modificarea calității apei, se prelevează probe la racordul din rețeaua de distribuție și din imobilul respectiv și se analizează în laborator. Prelevarea se face de către laborant în prezența reclamantului, cu întocmirea unui proces verbal. După efectuarea analizei de laborator se constată sursa de poluare și se iau măsurile corespunzătoare.

Concluziile și rezultatul analizelor de laborator sunt aduse la cunoștința consumatorului printr-un buletin de analiză emis de către acesta.

In urma analizelor periodice efectuate pe parcursul timpului s-a constatat că apa tratată în scop potabil a fost distribuită conform limitelor de potabilitate.

In cazul în care accidental au apărut modificări ale calității apei la consumator, acestea s-au datorat în special conductelor interioare vechi din subsolul blocurilor care sunt în proprietatea comună a consumatorilor. Înlocuirea acestora a dus la eliminarea problemei apărute.

CUP-FOCȘANI, în calitate de producător și distribuitor de apă potabilă, înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile produsă și distribuită , conform prevederilor Normelor de supraveghere , inspecție sanitară și monitorizare a calității apei. Suntem obligați totodată să aducem la cunoștința autorității de sănătate publică județene informațiile necesare întocmirii Raportului Național asupra calității apei.

Monitorizarea de audit a calității apei este realizată de Direcția Sanitară-Focșani pe tot fluxul de distibuție al apei - de la captare până la consumatori.

 
 
 
0237 226.400 telverde
 
 

Telefon: 0237 226.401
Fax:        0237 226.402
E-mail:  secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Pentru dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare puse la dispoziţie populaţiei şi îmbunătăţirea serviciilor prestate, menţinând în acelaşi timp tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP R.A Focşani a fost...
» mai multe detalii

 
 
 
 
 

Buletine de calitate a apei

 
 
 
 
 
Informaţii utile

Programe casierii

 • Focșani
   

  Progam casierie Focșani

  Luni - Vineri - 8 - 18
   
 • Mãrãșești
   

  Progam casierie Mãrãșești

  Luni - Vineri - 8 - 14, 15 - 17
   
 • Adjud
   

  Progam casierie Adjud

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Panciu
   

  Progam casierie Panciu

  Luni - Vineri - 8 - 14:30, 15 - 16:30
   
 • Odobești
   

  Progam casierie Odobești

  Luni - Joi - 8 - 14, 14:30 - 16:30
  Vineri - 8 - 15:30
   
 • Rural
   

  Progam casierie Rural

   

Legislatie

Întrebari frecvente
Ce reprezintã diferențele de cantitãți de apã ce apar pe facturã?

 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate