Sucursala de apă şi canal Odobești

Proiectul de investiţii
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Odobești
 
 
 
 
 

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  Localitati beneficiare: Odobesti si Unirea. Populatia care va beneficia de investitii  8258 locuitori (an 2014) Se reabiliteaza 15877 ml (58%) din reteaua de alimentare cu apa existenta pentru  extinderea sistemul actual cu 13305 ml. Se reabiliteaza 6098 ml de retea de canalizare existenta in orasul Odobesti si extinderea retelelor de colectare ape uzate pe toata suprafata aglomerarii, 18953 ml. Se reabiliteaza si extinde statia de epurare Aceste lucrari se vor realiza în cadrul a trei contracte distincte, si anume: 1. "Reabilitarea si extinderea fronturilor de captare, aductiuni, statii de clorare, rezervoare si statii de pompare în aglomerarile Odobesti, Marasesti, Panciu si Adjud" în cadrul caruia lucrarile aferente aglomerarii Odobesti vor consta în : Reabilitare front captare Babele (6 foraje); Reabilitare aductiune Babele-Odobesti (L=20 km); Reabilitare statie de clorare; Reabilitare...

» mai multe detalii
 
 
 
0237 226 400 telverde
 
 

Telefon: 0237.675.085
Fax:        0237-226.402
E-mail:   secretariat@cupfocsani.ro

 
 
 
 
 

Sucursala Apa-Canal Odobesti s-a infiintat, odata cu semnareamContractului de delegare a...

» mai multe detalii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu exista lucrari programate in Odobești

» mai multe detalii
 
 
 
 
 

Luni - Joi: 8 - 14, 14:30 - 16:30
Vineri: 8 - 15:30

 
 
 
 
 
table { border:solid 1px #ccc; margin-left:15px; } table td{ border:solid 1px #ccc; } Stadiul lucrărilor august 2014 Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, rezervoare şi staţii de pompare pentru aglomerările Adjud, Panciu, Mărăşeşti şi Odobeşti S-au finalizat lucrări la: Reabilitarea fronturilor de captare; Rezervorul de 2.000 mc; Sediul dispecerului; Aducțiuni; Staţia de clorinare. Recepţia lucrărilor a fost...
 
 
 
 
© 2011 SC CUP SA Focşani. Toate drepturile rezervate