COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi
Data : 01/11 2007 Status proiect : Finalizat

ISPA

ISPA reprezintă Instrumentul de Politici Structurale de Pre-Aderare, lansat în 2000 și destinat finanțării de mari proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor și mediului, care, după aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, a devenit programul Instrumentelor Structurale.

Compania de Utilități Publice SA Focșani a fost beneficiara programului de investiții ISPA începând cu anul 2001, când a fost semnat Memorandul de Finanțare între Comisia Uniunii Europene și Guvernul României pentru realizarea proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și a stației de epurare Focșani", program ISPA în valoare de 15.9 mil. Eur, care a fost finanțat în procent de 74% din fonduri acordate de Uniunea Europeană și co-finanțat 26% dintr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții.

Contracte de investiții finalizate în cadrul acestui proiect:

1. Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din Focșani - Măsura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-02

Prin acest contract s-au realizat 11.282 m rețea de canalizare pentru 45 de străzi, 2.539 m rețea de canalizare pentru riveranii șoselei de centură DN2 și reabilitarea canalului colector Sturdza pe o lungime de 1.279 m. A fost racordat la sistemul de canalizare un număr de 817 case, aproximativ 2.450 locuitori.

Prin acesta s-a realizat racordarea la sistemul de canalizare al orașului Focșani a ultimelor străzi din cartierele Obor, Bahne, Tăbăcari, Vâlcele și Tineretului. De asemenea, s-a refăcut canalul Sturdza în zona de intrare în oraș, precum și două importante rețele de canalizare ce fac legătura între cartierul Obor și DN2, dar și între DN2 la intrarea în oraș dinspre nord și ovoidul existent în Șoseaua Brăilei.

Contractul de construcție a canalizării a extins sistemul de canalizare al orașului Focșani cu 12,5 km de canalizare, cu diametre variind de la 300 mm la 1500 mm. De asemenea, a fost reabilitat canalul Strudza, care funcționa în cea mai mare parte din întinderea sa ca un canal deschis, o sursă de infecții în interiorul orașului. Construcția a fost realizată folosind materiale moderne în conformitate cu standardele românești în vigoare. Astfel, au fost eliminate pierderile potențiale dintre secțiunile canalului, fiind asigurată o mai bună calitate a construcției.

Construcția canalizării a fost finalizată în octombrie 2006. Urmare a perioadei de garanție a lucrărilor de 12 luni, în luna noiembrie 2007 s-a realizat recepția definitivă a lucrărilor.

2. Reabilitarea și extinderea Stației de epurare a apelor uzate din Focșani - Măsura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-03

Lucrările la stația de epurare au început pe 14 noiembrie 2006. Termenul de execuție a lucrărilor a fost de 27 luni, plus 12 luni de garanție.

Stația de epurare a fost reabilitată și extinsă pentru a corespunde cerințelor de epurare a unui debit maxim de 2200 l/s. Ceea ce este excedentar se devarsă în mod automat în râul Milcov.

Fluxul tehnologic a fost proiectat având în vedere un proces de tratare cu nămol activ în cantitate redusă, incluzând operații de nitrificare, denitrificare și îndepărtare a fosforului biologic.

La Stația de Epurare a municipiului Focșani sunt folosite cele mai moderne tehnologii în domeniul stațiilor de epurare din România:

- deshidratarea nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate, deshidratare mecanică (cu filtre bandă) combinată cu uscarea cu energie solară (în sere speciale - o noutate în România);

- purificarea bio-gazului, prin folosirea instalațiilor de desulfurizare și îndepărtare a xiloxanilor;

- producerea energiei electrice cu electrogeneratoare utilizând drept combustibil - biogazul;

- eliminarea mirosurilor degajate de nămolurile rezultate din procesul de epurare a apelor uzate, prin utilizarea de biofiltre;

- amestecul nămolului în metantanc cu ajutorul biogazului;

- tratarea apei epurate cu raze ultraviolete pe un plan deversor și lagună șicană.

Prin finalizarea cu succes a Măsurii ISPA s-au atins obiectivele principale ale Memorandumului de Finanțare, respectiv:

- Îmbunătățirea stării mediului, prin depoluarea zonei acvifere de est din Focșani, ale cărei izvoare sunt folosite pentru aprovizionarea cu apă potabilă a mai mult de 500.000 de locuitori din localitățile aflate în aval.

- Îmbunătățirea calității apei râurilor Milcov și Putna, care sunt afluenți ai Siretului, acesta fiind la rândul său afluent al Dunării.

- Asigurarea conformității cu legislația Uniunii Europene în ceea ce privește apa potabilă, apele uzate menajere, canalizarea nămolurilor și calitatea apelor de suprafață folosite pentru furnizarea apei potabile.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate