COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Servicii

CUP SA Focșani își propune să ofere servicii de calitate la prețuri competitive în localitățile vrâncene, fiind Operator Regional din anul 2008.

PRINCIPALELE SERVICII pe care le oferim sunt alimentarea cu apă și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și meteorice.

SERVICIU
TARIF fără TVA* / mc
TARIF cu TVA** / mc
alimentare cu apă
7,00 lei7,63 lei
colectare, transport și epurare ape uzate și meteorice
6,92 lei7,54 lei
* începând cu luna ianuarie 2024, CUP SA Focșani va actualiza tarifele de apă și canalizare conform Deciziei ANRSC nr. 168 din 20.11.2023.
** începând cu luna ianuarie 2019, cota de TVA pentru serviciile de canalizare a scăzut la 9%, așa cum se aplica și pentru furnizarea de apă potabilă

Execuția oricăror tipuri de lucrări edilitare, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se face pe baza autorizației de construire eliberată de autoritatea locală, pe baza avizelor de execuție lucrări.

Totodată, oferim și o serie de SERVICII CONEXE.

În cadrul companiei noastre, eliberarea avizelor de execuție a lucrărilor edilitare (construcții, branșamente, racorduri etc.) se face prin intermediul Biroului Tehnic Producție.

Documentele necesare eliberării avizelor pentru execuție construcții noi / branșament apă / racord la canalizare / branșament gaze / branșament electric sunt:

1. cerere tip (se găsește la Registratura CUP SA);

2. dovada achitării taxelor de avizare (factura se emite la Biroul Producție) pentru fiecare solicitare;

3. achitarea la zi a facturilor de prestări-servicii puse la dispoziție de CUP SA (cu excepția utilizatorilor noi, proprietari de noi imobile);

4. copie act de proprietate;

5. certificat de urbanism (în copie) eliberat de primărie / aviz principiu eliberat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

6. documentație tehnică;

• plan de încadrare în zonă (la scară 1:1000; 1:2000; 1:5000);

• plan de situație la scară 1:500 care să conțină situația existentă și soluțiile propuse;

• memoriu tehnic justificativ;

• detalii de execuție:

-          pentru branșament apă:

°         detalii priză branșament;

°         detalii cămin contor apă rece;

°         profil transversal (pentru lucrările executate prin foraj orizontal dirijat).

-          pentru racord canalizare:

°         detalii cămine de vizitare;

°         profil longitudinal;

°         profil transversal (pentru lucrările executate prin foraj orizontal dirijat).

7. declarație de neinterconectare a surselor de apă, pentru solicitanții de aviz pentru branșament de apă care au pe proprietate și sursă proprie de apă (puț forat, fântână etc.)

Procedura de avizare pentru executarea lucrărilor de branșare la rețelele de alimentare cu apă, de racordare la rețelele de canalizare, de branșare electrică sau la rețelele de gaze naturale ori pentru execuția de construcții noi presupune ca dumneavoastră să parcurgeți câteva etape, necesare pentru a fi respectate condițiile impuse prin certificatele de urbanism aferente.

Pașii pentru obținerea avizelor sunt:

1. solicitați eliberarea avizului, pe baza unei cereri standard, la care atașați documentația de avizare;

2. după verificarea situației financiare (pentru utilizatorii existenți), specialiștii departamentul tehnic vă solicită accesul la amplasamentul unde este proiectată a fi realizată investiția, pentru o analiză comparativă a datelor din proiect cu cele din teren;

3. dacă este necesar, reprezentanții departamentului tehnic vă solicită completări sau modificări, pentru a corela datele din proiect cu cele din teren;

4. în final, departamentul tehnic emite factura pentru eliberarea avizului, urmând să obțineți apoi avizul respectiv.

După realizarea lucrării, este obligatoriu să ne informați în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, pentru a verifica în teren conformitatea lucrării cu documentația avizată, pentru a realiza sigilarea contorului și pentru încheierea Contractului de alimentare cu apă potabilă şi preluare în rețeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere, industriale şi meteorice, în vederea epurării.

Servicii de baza

 • Alimentare cu Apă

  CUP SA Focșani își propune să ofere servicii de calitate la prețuri competitive în localitățile vrâncene, fiind Operator Regional din anul 2008.

 • Colectare, transport și epurare ape uzate și meteorice

  Stația de Epurare a fost reabilitată și extinsă pentru a corespunde cerințelor de epurare a unui debit maxim de 2200 l/s. Proiectarea fluxului tehnologic este în concordanță cu standardele europene, fiind proiectat având în vedere un proces de tratare cu nămol activ în cantitate redusă, incluzând operații de denitrificare și îndepărtare a fosforului biologic.

Servicii CONEXE

 • Eliberare aviz branșament apă

  Tarif: 192 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz branșament apă prin foraj orizontal

  Tarif: 266 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz racord canalizare

  Tarif: 192 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz racord canalizare prin foraj orizontal

  Tarif: 266 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz branșament gaze

  Tarif: 176 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz branșament gaze prin foraj orizontal

  Tarif: 250 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz construcții (amplasament)

  Tarif: 131 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz branșament electric

  Tarif: 176 Lei

  NULL

 • Eliberare aviz execuție branșament electric prin foraj orizontal

  Tarif: 250 Lei

  NULL

 • Studiu rețele utilități în teren

  Tarif: 131 Lei

  NULL

 • Eliberare adeverință vechime / grupă

  Tarif: 25 Lei

  NULL

 • Desființare branșament apă

  Tarif: 668 Lei

  NULL

 • Suspendare racord de canalizare

  Tarif: 365 Lei

  NULL

 • Reluare serviciu canalizare

  Tarif: 182 Lei

  NULL

 • Suspendare/reluare serviciu alimentare cu apă

  Tarif: 79 Lei

  NULL

 • Desființare racord canalizare

  Tarif: 760 Lei

  NULL

 • Refacere racord canalizare *

  Tarif: 760 Lei

  NULL

 • Rebransare la retea de apa potabila *

  Tarif: 699 Lei

  NULL

* Tariful nu cuprinde contravaloarea lucrarilor de refacere infrastructura stradala (trotuare etc.), care va fi achitata suplimentar pe baza de deviz.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate