COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi
Data : 01/5 2001 Status proiect : Finalizat

MUDP

Compania de Utilități Publice SA Focșani a fost beneficiara Programului de Dezvoltare a Utilităților Municipale, etapa a II-a (MUNICIPALITY UTILITIES DEVELOPMENT PROGRAMME II - M.U.D.P. II), începând cu anul 1996, pentru sectorul de apă din România, finanțarea fiind asigurată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în sumă de 5.04 milioane USD, la care s-a adăugat un grant PHARE de 1.96 milioane Eur, precum și sprijin din partea Guvernului României - un echivalent de 1.9 milioane Eur.

Acest program de investiții a avut ca obiectiv îmbunătățirea și extinderea resurselor de alimentare cu apă, tratare și distribuție a acestora în oraș.

Obiectivele de investiție primară au fost detaliate în două secțiuni în cadrul planului de achiziții:

- Reabilitarea aducțiunii principale și a rețelei de apă. Sistem de monitorizare și contorizare pentru consum.

- Modernizarea sursei Suraia.

REABILITAREA ADUCȚIUNII PRINCIPALE ȘI A REȚELEI DE APĂ. SISTEM DE MONITORIZARE ȘI CONTORIZARE PENTRU CONSUM

Reabilitarea aducțiunii principale

Investiția propusă a constat în înlocuirea a 3.7 Km conducte de aducțiune apă cu diametru de 600 mm. Lucrarea a început în luna septembrie 1998. Testul de execuție finală a avut loc în mai 1999.

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă

Această investiție constă în executarea a 11.8 km de conductă de distribuție apă, cu diametre între 300 – 500 mm. Lucrarea a început în luna iulie 1998 iar testul de execuție finală a avut loc în decembrie 1999.

Extensia reabilitării rețelei de apă

Lucrarea a constat în executarea a 4.5 km rețea de distribuție a apei, cu diametre cuprinse între 150 - 250 mm. Lucrarea a început în luna noiembrie 1999 iar testul de execuție finală a avut loc în iulie 2000.

Achiziționarea sistemului de monitorizare a alimentării cu apă

Această investiție constă în automatizarea și monitorizarea frontului de captare apă Focșani și măsurarea presiunilor în 18 puncte ale rețelei de distribuție în oraș. Lucrarea a început în luna aprilie 1998 iar testul de execuție finală a avut loc în septembrie 2000.

Instalare contori (Dn 50-150 mm și Dn 20-65 mm)

Această investiție constă în montarea celor 5226 de contori apă în stațiile de hidrofor și punctele termice din oraș, prin aceasta realizându-se contorizarea tuturor consumatorilor de la blocuri și case. Lucrările au început în luna octombrie 1998 iar testul de execuție finală a avut loc în mai 2001.

MODERNIZAREA SURSEI SURAIA

Lucrările au constat în modernizarea rezervorului de serviciu, modernizarea stației de pompare, furnizare conducte și fitinguri, înlocuire pompe.

Beneficii înregistrate după finalizarea programului MUDP II pentru oraș

Datorită modernizării uzinei de apă Focșani au existat reduceri substanțiale ale consumului de energie electrică, precum și o creștere a siguranței exploatării, a productivității muncii prin reorganizarea personalului, fiind îmbunătățite calitatea apei furnizate, dar și condițiile personalului care lucrează în cadrul uzinei de apă.

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei

- numărul de defecțiuni la rețelele de distribuție a apei a fost redus;

- timpul necesar pentru remedierea problemelor de exploatare a rețelelor a fost redus.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate