COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

pagini site

Data : 31/12 2023 Status proiect : Finalizat

POIM

Compania de Utilități Publice SA Focșani implementează, în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2022, Proiectul Regional ”Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a”, cod MYSMIS 2014+ 110838. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 8 septembrie 2017  între Compania de Utilități Publice SA - în calitate de Beneficiar, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valoarea totală a proiectului este de 941.584.070 lei, din care contribuția Uniunii Europene, prin Fondul de Coeziune, este de 800.346.460 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii din sectorul de apă în beneficiul mediului și al oamenilor. Prin investițiiile propuse, se asigură conformarea sistemelor de alimentare cu apă a aglomerărilor incluse în proiect cu cerințele Directivelor Europene D98/83/CE pentru alimentarea cu apă și D91/271/EEC pentru descărcările de apă uzată.

Rezultatele așteptate în urma implementarii proiectului fac referire la îmbunătățirea sectorului de apă uzată, în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 2000 locuitori echivalenți, precum și pentru crearea sistemelor pentru alimentarea cu apă a localităților județului Vrancea, în vederea conformării cu Directivele Europene pentru zonele de peste 50  locuitori.

În cadrul proiectului se realizează următoarele contracte de lucrări:

- CL-01 - Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1

- CL-02 - Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2

- CL-03 - Rețele apă și canalizare în gruparea Măicănești și aducțiune zonală Focșani

- CL-04 - Rețele apă și canalizare în gruparea Adjud

- CL-05 - Rețele apă și canalizare în gruparea Odobești

- CL-06 - Rețele apă și canalizare în gruparea Panciu și UAT Mărășești

- CL-07 - Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești

- CL-08 - Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa Greșu UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; Înființare sistem apă în Sihlea; UAT Sihlea și completare sursă în Soveja.

- CL-09 - Sistem zonal de alimentare cu apă Odobești și lucrări sisteme de alimentare cu apă în Adjud, Panciu, Mărășești, Homocea, Gugești, Bolotești, Tâmboiești, Ruginești, Dumbrăveni, Jariștea, Straoane.

- CL10 - Sistem zonal de alimentare cu apă Focșani și lucrări în sistemul de alimentare cu apă Suraia. Dispecerizarea și monitorizarea sistemului regional de apă. SE Măicănești

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate