COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

pagini site

Data : 28/11 2014 Status proiect : Finalizat

POS Mediu

Proiectul major de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea” s-a derulat în perioada 2010-2014 și a avut o valoare totală de 107.068.652 Eur, fiind cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programului Operațional Sectorial ”Mediu”.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din cele 8 zone incluse în proiect: Focșani, Golești, Cîmpineanca, Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate din POS Mediu, Directivele Europene și legislația românească.

Beneficiile rezultate în urma implementării proiectului sunt:

- Creşterea gradului de conectare a populaţiei la sistemele de apă şi canalizare;

- Aducerea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor la standarde europene, prin îmbunătăţirea calităţii apei potabile distribuite;

- Protecţia factorilor de mediu apă / sol, prin realizarea unei reţele de colectare a apelor uzate menajere, din materiale moderne, cu grad ridicat de etanşare;

- Reducerea costurilor de exploatare având un singur operator al sistemului de alimentare cu apă centralizat – S.C. CUP S.A. Focşani;

- Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei;

- Dezvoltarea social-economică a zonei, prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne şi funcţionale.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate