COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Factura în Format Electronic


SOLICITARE EMITERE FACTURĂ ELECTRONICĂ

îmi exprim CONSIMTĂMÂNTUL pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus de către operatorul CUP Focșani în scopurile:

Bifați scopul (urile) dorit (e)


Am fost informat că îmi pot retrage consimțământul oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Informare conform art. 13 din Regulamentul GDPR 679/2016

1) identitatea şi datele de contact ale operatorului:
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI, str. N.Titulescu nr. 9, tel. 0237 226 401, e-mail secretariat@cupfocsani.ro

2) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:
dpo@cupfocsani.ro, tel. 0237 238 531

3) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării:
scop 1. transmiterea facturii pentru serviciile de apă și/sau canalizare pe adresa de e-mail
scop 2. transmiterii de mesaje tip SMS referitoare la serviciile de apă și canalizare (avarii, lucrări programate, situația plăților, exclus mesaje de marketing). Temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă:
- executarea Contractului pentru serviciile de apă și canalizare la care persoana vizată este parte
- interesul legitim urmărit de operator pentru care s-a făcut Evaluarea interesului legitim. Interesul legitim este reprezentat de transmiterea facturilor cât mai rapid, în siguranță și având costuri scăzute către utilizatori. Un alt interes legitim este reprezentat de informarea în timp real a utilizatorilor despre apariția unor avarii pe rețeaua publică sau despre situația facturilor emise, a soldului debitor/creditor etc.

4) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Personalul CUP Focșani care are sarcini de serviciu să prelucreze aceste date cu caracter personal, instituțiile statului care în baza legii pot solicita aceste date iar operatorul este obligat să le transmită.

5) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
Datele sunt stocate pe toată perioada contractuală sau până când utilizatorul își exercită dreptul de ștergere (pentru datele care pot fi șterse) al lor.

6) aveți dreptul de a solicita operatorului, rectificarea sau ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor; atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), aveți dreptului de vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; aveți dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

7) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
În situația în care vă exercitați dreptul de ștergere sau dreptul de a vă opune prelucrării asupra datelor cu caracter personal de genul nume, prenume, adresă, informații referitoare la distribuția rețelelor în interiorul imobilului etc, nu vom mai putea fi în măsura continuării relațiilor contractuale.

8) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
În cadrul activității operatorului NU există un proces decizional automatizat sau crearea de profiluri.

9) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
În măsura în care obligațiile legale NU impun o altă prelucrare, datele colectate NU vor fi prelucrate în alt scop decât cel menționat mai sus.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate