COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

POS Mediu

Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea

Proiectul major de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea” s-a derulat în perioada 2010-2014 și a avut o valoare totală de 107.068.652 Eur, fiind cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programului Operațional Sectorial ”Mediu”.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din cele 8 zone incluse în proiect: Focșani, Golești, Cîmpineanca, Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate din POS Mediu, Directivele Europene și legislația românească.

Beneficiile rezultate în urma implementării proiectului sunt:

- Creşterea gradului de conectare a populaţiei la sistemele de apă şi canalizare;

- Aducerea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor la standarde europene, prin îmbunătăţirea calităţii apei potabile distribuite;

- Protecţia factorilor de mediu apă / sol, prin realizarea unei reţele de colectare a apelor uzate menajere, din materiale moderne, cu grad ridicat de etanşare;

- Reducerea costurilor de exploatare având un singur operator al sistemului de alimentare cu apă centralizat – S.C. CUP S.A. Focşani;

- Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei;

- Dezvoltarea social–economică a zonei, prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne şi funcţionale.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate