COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Plateste online Informatii utile Factura electronica Dispecerat

Comunicat de Presă

Pornind de la informațiile vehiculate în ultima vreme în spațiul public cu privire la faptul că,  în unele localități din zona rurală a județului Vrancea, furnizarea apei se face conform unui program, Compania de Utilități Publice SA a organizat o conferință de presă, în data de 3 iulie 2019, susținută de directorul general, Gheorghe Vasilescu, împreună cu directorul tehnic, Dan Iorgulescu, și cu directorul economic, Bogdan Matișan.

Preluarea în gestionare a serviciilor din fiecare localitate s-a făcut împreună cu reprezentanții UAT-urilor, la acel moment fiind identificate și consemnate în procese-verbale de predare-primire aspectele necorespunzătoare ale rețelelor, pe care administrațiile locale s-au angajat să le remedieze, până la un termen bine specificat. Cele mai des întâlnite situații care necesitau rezolvare făceau referire la:

- incapacitatea sistemelor de a deservi în mod satisfăcător toți utilizatorii de pe raza unei comune, cu atât mai mult cu cât se estima creșterea numărului de abonați în perioadele următoare;

- realizarea incorectă a traseelor tehnologice;

- lipsa căminelor de golire și aerisire;

- lipsa unor informații concludente în ceea ce privește calitatea apei.

Majoritatea acestor aspecte au rămas, din păcate, nerezolvate. Pentru a remedia aceste probleme și pentru a avea posibilitatea asigurării continue a apei, atât cantitativ, cât și calitativ, CUP SA Focșani a decis includerea acestor localități în proiectul regional Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a”, derulat în prezent prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).

Programele de investiții puse în aplicare de CUP SA Focșani prin accesarea de fonduri europene au în vedere extinderea și modernizarea rețelelor principale de apă și canalizare din fiecare localitate, realizarea unor noi stații de pompare apă, precum și a unor noi stații de epurare.

Însă toate aceste contracte de lucrări, cu o valoare totală de 941.584.070 lei, se derulează pe o perioadă mai lungă, deoarece este nevoie de timp pentru proiectare, contractare și apoi execuție, fiind planificate pentru implemetare în intervalul ianuarie 2018 - decembrie 2022.

Trebuie menționat faptul că UAT-ul este în continuare proprietarul rețelelor de apă și canalizare, CUP SA Focșani fiind doar administratorul acestor rețele. Însă în afara programului POIM, sistemele de apă și canalizare pot fi dezvoltate de către UAT-uri și prin accesarea altor surse de finanțare, dedicate rezolvării acestor probleme, prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL) sau prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Un aspect important este legat de faptul că o parte din cantitatea de apă exploatată nu se regăsește în consumurile utilizatorilor. Acest lucru se datorează consumurilor frauduloase realizate pentru irigarea intensă a culturilor agricole. Cu toate că în prevederile legii, furtul de apă a fost cuprins ca infracțiune, în continuare există foarte mulți utilizatori care, prin diverse metode de ocolire a sistemului de măsură, consumă apă în mod fraudulos iar CUP SA Focșani poate identifica aceste situații numai într-o mică măsură.

Alte cauze ce produc disfuncționalități sunt reprezentate de starea respectivelor sisteme, fiind preluate în administrare rețele cu frecvență mare la avarii, executate cu materiale care nu corespund calitativ și nu rezistă la presiunile utilizate în furnizarea apei (ex: Vârteșcoiu, Cotești). De asemenea, am fost nevoiți să renunțăm la utilizarea unor puțuri cu apă necorespunzătoare calitativ, cum este forajul ”Baba Tecla” (pentru localitățile Râmniceanca și Faraoanele), care are conținut mare de fier și mangan.

În comuna Bolotești, rezervorul este amplasat la o cotă de înălțime similară caselor aflate pe deal și în perioade de consum, acestea nu mai beneficiază de apă. 

Un alt exemplu de situație existentă, încă de la preluare, cu probleme de sistem este la Tâmboești, unde sursele de apă nu asigură calitatea corespunzătoare și nici debitul necesar consumului iar rezervorul de înmagazinare este insuficient.

Pentru toate aceste deficiențe, precum și altele, din alte localități, CUP SA Focșani a prevăzut investiții de amploare, însemnând puțuri, rezervoare, stații de pompare, stații de tratare a apei, rețele etc. Toate acestea presupun lucrări majore și complexe, cu o durată mai mare de execuție.

Pentru a suplini aceste neajunsuri până la finalizarea proiectului investițional, singurele metode de rezolvare a acestor probleme sunt reprezentate de furnizarea apei pe baza unui program, ca și în anii anteriori, sau prin punerea la dispoziție a unei cisterne cu apă potabilă, în situații de excepție.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate