COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Misiune și obiective

Verificarea și adoptarea de măsuri menite să reducă pierderile de apă la nivelul localităților deservite.

Acțiuni de extindere și modernizare a sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel regional.

Crearea unor relații de colaborare cu instituțiile de presă locală astfel încât serviciile reciproce să avantajeze activitatea companiei în relația cu consumatorii.

Sistemul de lucru cu clienții din orașele mici se va realiza după modelul din Focșani, prin persoană dedicată.

Programe de pregătire profesională și calificare a personalului.

Realizarea profitului estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli, reducerea costurilor de producție și reducerea debitelor de încasat de la clienți.

Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătății populației și al protecției mediului în întreaga zonă de operare.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate