COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

PDD - Investitii in Vrancea

Proiectul regional de „Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vrancea – etapa a III a, in perioada 2021 - 2027”

Compania de Utilități Publice SA Focșani implementează, în perioada 2021 - 2027, Proiectul Regional „Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vrancea – etapa aIIIa, in perioada  2021 - 2027”, cod MYSMIS 2014+152496.

In data de 22.12.2021,  Compania de Utilități Publice SA - în calitate de Beneficiar  a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de „Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021-2027”” cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - în calitate de Autoritate de Management.

In data de 30.05.2022 s-a semnat contractul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de „Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021-2027”,  contract de asistenta tehnica pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si a Aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport in vederea accesarii fondurilor europene în perioada 2021-2027.

Valoarea totală a contractului de finantare semnat este de 74.892.137,11 lei, din care contribuția Uniunii Europene, prin Fondul de Coeziune, este de 53.494.383,35 lei.

Obiectivul general : Elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2021-2027. Proiectul va avea o contribuţie esenţială la consolidarea portofoliului de proiecte majore de investiţii care urmează a fi finanţate prin intermediul PODD 2021-2027, contribuind în mod direct la îndeplinirea obiectivelor acestuia din urmă.

Rezultate:

- asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila, atat in faza de elaborare si definitivare a documentatiilor de achizitie cat si pe toata durata derularii procedurii pana la semnarea contractelor;

- asigurarea unei proiectari calitative cu respectarea tuturor normelor si standardelor in vigoare;

- asigurarea unei asistente tehnice din partea proiectantului pe intreaga perioada de implementare a proiectului;

- o campanie de publicitate eficienta privind Proiectul este dezvoltata si implementata;

- managementul apelor industriale descarcate in reteaua publica este implementat inainte de punerea in functiune a SE, fiind asigurat pe baza de contracte ferme, modul de monitorizare precum si Planul de Actiune;

- astfel, se va asigura eficienta procesului de epurare a apelor uzate si monitorizarea calitatii influentului in SE; acest sistem de masuri avand drept scop incadrarea in limitele legal admise a incarcarilor influentului in SE.

 

Nr.

crt.

Obiective specifice de realizat

1.

Actualizare Master Plan

2.

Studii necesare la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice, expertize pentru lucrari edilitare si structuri si alte studii necesare

3.

Studiu de fezabilitate complet dpv tehnic (acesta va include: partea tehnica, devize generale si devize pe obiect, analiza economico - financiara, piese desenate, strategia namolului,  studiu descarcare ape uzate industriale, analiza institutionala, studii, expertize; documentatii necesare obtinerii: acordului de mediu/actul de reglementare emis de autoritatea de mediu competenta, avizul ANAR , certificat de urbanism, autorizatii de construire/demolare, avize si acorduri, aprobari, plan de coordonare aprobat de autoritatile implicate, aplicatia de finantare)

4.

Documentatii necesare obtinerii autorizatiei de construire, autorizatii/ avize drumuri nationale, CFR (dupa caz) drumuri judetene ( acestea vor include, partea scrisa, partea desenata si orice aviz/studiu necesar implementarii proiectului)

5.

Aplicatia de finantare inclusiv documentele suport (documentele suport: studiu de fezabilitate final complet, analiza cost - beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, analiza institutionala, plan de coordonare insusit si aprobat de toate autoritatile implicate, avize, acorduri, aprobari, etc.)

6.

Proiecte tehnice

7.

 

Documentatii de atribuire

8.

Raport privind activitatea de sprijin in evaluarea Aplicatiei de finantare

9.

Organizarea seminarii /workshop si asigurarea publicitatii proiectului (include: seminarii/workshop -uri pentru prezentarea catre UAT-uri a studiului de fezabilitate la anumite  etape si a proiectelor tehnice si masuri de publicitate
Contractele propuse prin acest Studiu de Fezabilitate:


Cod contract

Descriere

VN-CS-S1

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

VN-CS-S3

Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrarilor conform legii 10/1995

VN-CL01

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile  Focsani, Cimpineanca, Golesti, Garoafa, Vanatori, Cotesti, Cirligele, Poiana Cristei

VN-CL02

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Adjud, Ruginesti, Pufesti, Ploscuteni, Corbita, Boghesti

VN-CL03

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Panciu, Marasesti, Straoane, Vizantea-Livezi, Soveja

VN-CL04

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Odobesti, Reghiu, Mera, Brosteni, Vartescoiu, Jaristea, Bolotesti

VN-CL05

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Dumbraveni, Bordesti, Gura Calitei, Urechesti, Popesti

VN-CL06

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Negrilesti, Birsesti, Valea Sarii, Naruja

VN-CL07

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Timboiesti, Obrejita, Slobozia Bradului, Sihlea, Balesti

VN-CL08

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT-urile Biliesti, Suraia, Rastoaca, Milcovul, Gologanu, Tataranu, Nanesti, Maicanesti

VN-CL09

Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si apă uzata si echipamente OR

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate