COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Departamentul de Control al Calității apei și apei uzate

Laborator Uzina de Apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE

 

La Uzina de Apă Focșani asigurarea și monitorizarea calității apei tratate în scop potabil are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare, prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă.


Condițiile de calitate, indicatorii fizico-chimici și metodele de analiză sunt reglementate de Legea nr. 458/ 2002, în conformitate cu ale cărei prevederi s-au stabilit următoarele:

1. Frecvența de recoltare a probelor de apă în funcție de indicatorii de calitate urmăriți: din frontul de captare, din bazinele de stocare, din puncte reprezentative ale rețelei de distribuție.

2. Indicatorii fizico-chimici determinați în laborator: pH, CCO-Mn, cloruri, duritate, conductivitate, turbiditate, nitriți, azot amoniacal.


Începând cu anul 2001, concomitent cu realizarea modernizării captării subterane și a distribuției apei către consumatori, a fost modernizat și dotat și laboratorul existent în cadrul Uzinei de Apă Focșani, creându-se posibilitatea efectuării analizelor cu obținerea de rezultate competitive conform standardelor europene.


Compania noastră asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile care este produsă și distribuită către consumatori.


În situația unor sesizări efectuate de către consumatori referitoare la modificarea calității apei, se prelevează probe la racordul din rețeaua de distribuție și din imobilul respectiv și se analizează în laborator. Prelevarea se face de către laborant în prezența reclamantului, cu întocmirea unui proces verbal. După efectuarea analizei de laborator se constată sursa de poluare și se iau măsurile corespunzătoare. Concluziile și rezultatul analizelor de laborator sunt aduse la cunoștința consumatorului printr-un buletin de analiză emis de către acesta.


În urma analizelor periodice, efectuate pe parcursul timpului, s-a constatat că apa tratată în scop potabil a fost distribuită conform limitelor de potabilitate. În cazul în care accidental au apărut modificări ale calității apei la consumator, acestea s-au datorat în special conductelor interioare vechi din subsolul blocurilor, care sunt în proprietatea comună a consumatorilor. Înlocuirea acestora a dus la eliminarea problemei apărute.


CUP-FOCȘANI, în calitate de producător și distribuitor de apă potabilă, înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile produsă și distribuită, inspecția sanitară și monitorizarea calității apei. Suntem obligați totodată să aducem la cunoștința autorității de sănătate publică județene informațiile necesare întocmirii Raportului Național asupra calității apei.


Monitorizarea de audit a calității apei este realizată de Direcția Sanitară-Focșani pe tot fluxul de distribuție al apei - de la captare până la consumatori.


Laborator Stația de Epurare

Laboratorul de analize de ape uzate din incinta Stației de Epurare Focșani, alături de cel de apă potabilă de la Uzina de Apă, face parte din Departamentul Control Calitate Apă din cadrul SC CUP SA Focșani.


Pornind de la politica declarată a Departamentului în domeniul calității: "Vrem să ne menținem, prin calitate și profesionalism, în topul organizațiilor cu profil similar din România."

 

Astfel, s-a elaborat Manualul Calității, pentru ca activitatea de prelevare probe și încercări fizico-chimice din probe de apă potabilă și ape uzate să se efectueze în condiții de asigurare și control al calității; pentru că laboratorul este dotat cu echipamentul și aparatura necesară, se poate lucra după ultimele standarde de analize în vigoare.

 

Conform unui Program de Monitorizare a calității apelor uzate, se analizează calitatea:

- apelor uzate evacuate de principalii agenți economici în canalizarea orașului;

- influent, efluent și pe trepte de epurare din Stația de Epurare;

- nămol biologic pentru producerea biogazului;

- pentru Stația de Epurare Focșani;

- apelor uzate influente și efluente pentru celelalte stații de epurare din sucursalele Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate