COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Drepturile persoanelor vizate

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date definește la Capitolul III drepturile persoanei vizate:

•    dreptul la informare (art. 13 și art. 14);

•    dreptul de acces (art. 15);

•    dreptul la rectificare (art. 16);

•    dreptul la ștergere / „dreptul de a fi uitat” (art. 17);

•    dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);

•    dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);

•    dreptul la opoziție (art. 21);

•    dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 - pentru mai multe informații puteți accesa Politica de confidențialitate);

•    dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere, în acest sens, operatorului. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Cu toate că operatorul de date poate să prelucreze date cu caracter personal în baza mai multor temeiuri juridice, cum ar fi cerințe legale, încheierea și executarea unui contract, interes legitim sau consimțământ – posibilitatea exercitării drepturilor nu este constrânsă de pilonul de prelucrare și deci trebuie să fie asigurată în mod uniform, indiferent de temeiul juridic utilizat.

Posibilitatea exercitării drepturilor persoanei vizate trebuie să fie posibilă indiferent de temeiul juridic pe baza căruia s-a făcut prelucrarea.Cerere pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personalProiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate