COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Termeni și Condiții

Folosirea, vizitarea sau efectuarea unor plăți online pe acest website implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos, în forma în care se regăsesc pe acest website la momentul efectuării plății. Compania de Utilități Publice SA Focșani își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

Definiții

Persoana juridică ce deține website-ul www.cupfocsani.ro și se ocupă de administrarea acestuia este SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI, Cod Fiscal: RO1443170 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998 cu sediul în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, 620018, jud. Vrancea, România, tel. +40.237.226.400, și va fi denumită în continuare Operator. Persoana fizică sau juridică ce plătește online serviciile asigurate de operator sau orice altă persoană  ce accesează www.cupfocșani.ro va fi denumită Utilizator.

Adresa web www.cupfocsani.ro, care este proprietatea Operatorului, va fi denumită Website. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe website-ul www.cupfocsani.ro vor fi denumite în continuare Conținut.  

1. Informații personale

Sunteți de acord că furnizarea serviciilor de apă și canalizare se face pe baza de Contract încheiat cu Operatorul și începe, de regulă, imediat după semnarea acestuia.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru plata online, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa poștală și cea de e-mail și alte informații utile / obligatorii, ca de exemplu: numărul de factură. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați link-ul http://www.cupfocsani.ro/contact.

Prin accesarea modulului de plată online sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Operatorul nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței Utilizatorului. 

2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost colectate.

Pentru o corectă informare, vă solicităm să citiți Politica noastră de Confidențialitate accesând link-urile:

http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html

http://www.cupfocsani.ro/politica-de-cookies.html

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate de către Utilizatori sunt strict confidențiale. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

Operatorul se obligă să respecte drepturile dumneavoastră specificate atât în Regulamentul European 679/2016 cât și în Politica noastră de Confidențialitate, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa Operatorului: Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, acesta se obligă să analizeze posibilitatea rectificării, actualizării, blocării, ștergerii sau transformării în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Regulamentului European nr. 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

a) dreptul de a cere Operatorului să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit;

b) dreptul de a cere Operatorului să rectifice, actualizeze, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului;

c) dreptul de a cere Operatorului să blocheze, să șteargă sau să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru motive întemeiate și legitime legate de o situație particulară;

d) în cazul plăților online, plata serviciilor de pe acest website este efectuată prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Banca Transilvania și integratorul Netopia.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane, Netopia și Banca Transilvania garantează securitatea sistemelor informatice.

Informațiile privind datele cardului dumneavoastră bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la niciun moment de timp, pe serverele Operatorului.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o banca certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem - introducerea unui cod/parolă secret/ă știut/ă numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.cupfocsani.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.cupfocsani.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.cupfocsani.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

3. Copyright

Întregul conținut al site-ului www.cupfocsani.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Operatorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Operatorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor se va comunica în scris la adresa de email secretariat@cupfocsani.ro.

4. Accesul la website

Garantăm Utilizatorului acces nelimitat, în interes personal, pe www.cupfocsani.ro, în scopurile declarate: informare privind serviciile asigurate de Operator, informare privind modul de acces la serviciile oferite, modalități de achitare a contravalorii serviciilor, inclusiv plata online a acestor servicii, modalitatea de contestare a calității serviciilor. Nici utilizatorii înregistrați și nici alte persoane, care nu se află în relații contractuale încheiate în acest scop, nu au dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a-l copia sau de a-l exploata în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor lor. Vizitatorii pot accesa website-ul fără a-și lăsa datele personale. Pentru o bună funcționare, website-ul poate seta cookies. Navigarea pe website implică acceptul dumneavoastră pentru folosirea de cookie-uri (mici fișiere stocate în computerul dumneavoastră pentru memorarea preferințelor Clienților).

Website-ul www.cupfocsani.ro poate folosi atât cookie-uri temporare (de sesiune) cât și cookie-uri persistente (ce rămân și după ce închideți browser-ul, pentru vizitele ulterioare pe website; acestea pot fi îndepărtate urmând instrucțiunile corespunzătoare browser-ului dumneavoastră). Aceste fișiere sunt folosite pentru controlul calității, validarea sau păstrarea preferințelor și a altor configurări legate de sesiunea dumneavoastră de navigare.

5. Declinarea responsabilității

Utilizarea pe www.cupfocsani.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Operatorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea informațiilor afișate pe website-ul www.cupfocsani.ro. Operatorul actualizează permanent securitatea website-ului și a mijloacelor sale de comunicare pentru www.cupfocsani.ro, însă nu garantează că acestea nu pot avea viruși. Informațiile incluse pe www.cupfocsani.ro vă sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care noi le considerăm de încredere. Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care apar în recenzii pe diverse alte website-uri, dar în legătură cu www.cupfocsani.ro, sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a Operatorului. Informațiile pot fi reproduse exclusiv pentru uz personal. Pentru informațiile sau datele considerate de interes general, care ar putea apărea în presă, Operatorul trebuie să își exprime acordul prealabil, în scris pentru publicare. Conținutul website-ului www.cupfocsani.ro este alcătuit cu cea mai mare grijă, astfel încât informațiile să fie corecte. Totuși, pot exista unele erori în datele afișate pe website. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, caracteristici, imagini etc.

6. Procesatorul de plăți

Prin finalizarea plății online, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (plată nefinalizată, sume de bani transmise greșit etc).

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane, Integratorul Netopia și Banca Transilvania garantează securitatea sistemelor informatice.

Operatorul poate refuza o plată în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, în următoarele situații:

·  eșuarea/invalidarea tranzacției online;

·  neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului;

·  date incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;

·  activitatea Utilizatorului poate produce daune website-ului www.cupfocsani.ro;

·  plăți consecutiv eșuate;

·  alte motive obiective.

Procesatorul de plăți ales de Operator este Banca Transilvania. Operatorul nu poate fi făcut responsabil pentru alte costuri suplimentare pe care le suportă Utilizatorul, cum ar fi (dar fără a se limita la) comision de conversie valutară, calculat și aplicat de bancă emitentă a cardului Utilizatorului, dacă moneda de emiterea a acestui card nu este RON.

7. Reclamații privind serviciile

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori de editare din descrierile serviciilor prezentate.

Așadar, informațiile prezentate de Operator pentru descrierea serviciilor oferite și disponibile pe websiteul www.cupfocsani.ro (indiferent dacă este vorba de imagini statice sau dinamice, prezentări multimedia etc), nu reprezintă o obligație contractuală a Operatorului, acest conținut fiind prezentat cu titlu informativ.

În ilustrarea serviciilor de pe website, Operatorul va putea utiliza și alte imagini de produse, ale unor servicii sau accesorii etc.care ar putea să nu fie incluse în costurile produselor respective. Operatorul își rezervă dreptul de a introduce pe website-ul www.cupfocsani.ro bannere publicitare/link-uri spre alte website-uri, în condițiile legale.

Orice reclamație privind serviciile asigurate Utilizatoriilor va fi adusă la cunoștința Operatorului, conform prevederilor contractuale, în scris la sediul din Focșani, str. N.Titulescu nr. 9 sau prin e-mail la secretariat@cupfocsani.ro, urmând ca Operatorul să soluționeze reclamația și să-i transmită Utilizatorului un răspuns scris, e-mail sau telefonic.

8. Disponibilitatea serviciilor și aria de operare

Serviciile menționate în cadrul acestui website sunt disponibile numai în aria de operare a SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani, așa cum este ea definită în Contractul de Delegare a serviciilor.

9. Comunicarea pe www.cupfocsani.ro

Utilizatorii serviciilor de apă și canalizare asigurate de Operator pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, cu condiția ca limbajul acestora să fie civilizat, iar conținutul comunicărilor să nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, să nu tulbure în niciun fel viața privată a altor persoane, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, să nu conțină viruși, să nu servească unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.cupfocsani.ro, să nu fie e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. Operatorul nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la niciun fel de despăgubiri, pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.cupfocsani.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Solicitarea de către Utilizatori a oricăror informații despre serviciile asigurate de Operator sau despre datele cu caracter personal prelucrate se realizează conform specificațiilor menționate mai sus, la adresele de e-mail secretariat@cupfocsani.ro, respectiv dpo@cupfocsani.ro Utilizatorul își asumă în totalitate primirea acestor informații pe adresa personală de e-mail, dar poate opta și pentru primirea lor la adresa poștală furnizată.

10. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul, fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

11. Frauda

Operatorul nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Clientul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face Operatorul răspunzator pentru niciun fel de prejudiciu. Pentru evitarea unor situații neplăcute și pentru încercarea de minimalizare a riscurilor, Utilizatorul va informa de îndată Operatorul despre orice astfel de tentative de fraudă, folosind în acest sens datele de contact mail: secretariat@cupfocsani.ro, telefon: 0237-226-401.

Operatorul nu promovează SPAM-ul. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Utilizatorilor serviciilor de apă și canalizare, alterarea conținutului website-ului www.cupfocsani.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor Operatorului, deturnarea conținutului etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

12. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea plății, Utilizatorul acceptă necondiționat termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, Utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.


Actualizat la: 9 mai 2019

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate