COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Calitatea Apei

Apa este o resursă finită. Pământul mai este cunoscut şi ca „Planeta albastră”, datorită apelor care acoperă aproximativ 70% din suprafaţa acestuia. Astfel de date pot crea impresia că apa este o resursă de care dispunem din abundenţă. Cu toate acestea, aproximativ 97.5% din apa de pe întreaga planetă este apă sărată. Din cei 2,5% rămași, peste două treimi sunt în stare solidă, sub formă de gheţari, ceea ce înseamnă că nu avem acces direct la aceste resurse. Mai mult, aproape o treime din restul de apă dulce se află în subteran sau se regăseşte sub formă de umiditate a solului sau în mlaştini. Asta înseamnă că mai puțin de 1% din totalul resurselor de apă dulce pentru oameni şi ecosisteme este disponibilă, anume aproximativ 0.01% din totalul apei de pe Pământ.

În ceea ce privește apa potabilă, la nivelul Uniunii Europene sunt stabilite standarde de calitate pentru 48 de parametri, care trebuie monitorizați și analizați periodic de către statele membre. Acești parametri sunt clasificați în trei categorii:

· parametri microbiologici (importanți pentru sănătatea umană), care includ în special parametrii E. coli și enterococi;

· parametri chimici (importanți pentru sănătatea umană), care variază de la substanțe specifice, cum ar fi diferite metale și compuși organici, la substanțe generice, cum ar fi pesticidele și produsele secundare rezultate în urma dezinfecției;

· parametri indicatori, care oferă informații cu privire la procesele de tratare a apei și la calitățile organoleptice (cum ar fi culoarea, mirosul și textura unei substanțe) și estetice ale apei potabile. Această categorie este formată dintr-o combinație de parametri microbiologici, chimici și radiologici. Nerespectarea unui parametru indicator este un semnal care indică o posibilă problemă în alimentarea cu apă. O astfel de problemă trebuie să fie examinată, în special din perspectiva unor eventuale riscuri la adresa sănătății umane.

Astfel, supravegherea calităţii apei potabile se bazează pe proceduri tehnice riguroase şi pe instrumente de control performante.

Condițiile de calitate, indicatorii fizico-chimici și metodele de analiză sunt reglementate de Legea nr. 458/ 2002, republicată, în conformitate cu ale cărei prevederi s-au stabilit următoarele:

1. Frecvența de recoltare a probelor de apă în funcție de indicatorii de calitate urmăriți: din frontul de captare, din bazinele de stocare, din puncte reprezentative ale rețelei de distibuție.

2. Indicatorii fizico-chimici determinați în laborator: pH, CCO-Mn, cloruri, duritate, conductivitate, turbiditate, nitriți, azot amoniacal.

Compania noastră asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile care este produsă și distribuită către consumatori.

Vezi BULETIN METROLOGIC


CUP-FOCȘANI, în calitate de producător și distribuitor de apă potabilă, înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile produsă și distribuită, inspecția sanitară și monitorizarea calității apei. 
Suntem obligați, totodată, să aducem la cunoștința autorității de sănătate publică județene informațiile necesare întocmirii Raportului Național asupra calității apei.
Începând cu anul 2001, concomitent cu realizarea modernizării captării subterane și a distribuției apei către consumatori, a fost modernizat și dotat și laboratorul existent în cadrul Uzinei de Apă Focșani, creându-se posibilitatea efectuării analizelor cu obținerea de rezultate competitive conform standardelor europene.

Monitorizarea de audit a calității apei este realizată de Direcția Sanitară-Focșani pe tot fluxul de distibuție al apei - de la captare până la consumatori.

În situația unor sesizări efectuate de către consumatori referitoare la modificarea calității apei, se prelevează probe la racordul din rețeaua de distribuție și din imobilul respectiv și se analizează în laborator. Prelevarea se face de către laborant în prezența reclamantului, cu întocmirea unui proces verbal. După efectuarea analizei de laborator se constată sursa de poluare și se iau măsurile corespunzătoare. Concluziile și rezultatul analizelor de laborator sunt aduse la cunoștința consumatorului printr-un buletin de analiză emis de către acesta.

În urma analizelor periodice, efectuate pe parcursul timpului, s-a constatat că apa tratată în scop potabil a fost distribuită conform limitelor de potabilitate. În cazul în care accidental au apărut modificări ale calității apei la consumator, acestea s-au datorat în special conductelor interioare vechi din subsolul blocurilor, care sunt în proprietatea comună a consumatorilor. Înlocuirea acestora a dus la eliminarea problemei apărute.


Apa trebuie să fie:

·  Suficientă — sursele de alimentare cu apă pentru fiecare persoană trebuie să fie suficiente și continue, pentru uz personal și casnic, cum ar fi consumul de apă, igiena personală, prepararea hranei sau spălarea hainelor. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), între 50 și 100 de litri de apă pe persoană pe zi sunt necesari pentru a se asigura că cele mai multe nevoi de bază sunt îndeplinite.

· Sigură — apa necesară pentru uzul personal şi casnic trebuie să fie sigură, prin urmare lipsită de microorganisme, substanțe chimice și riscuri radiologice, care constituie o amenințare pentru sănătatea unei persoane.  

· Acceptabilă — apa ar trebui să fie de o culoare, miros și gust acceptabil. Toate facilitățile și serviciile de apă trebuie să fie adecvate cultural și sensibile la gen, ciclul de viață și cerințele de confidențialitate.

· Fizic accesibilă — orice persoană are dreptul la un serviciu de apă și canalizare care este accesibil fizic în spațiul sau în imediata vecinătate a gospodăriei, a instituției de învățământ, a locului de muncă sau a instituției sanitare. Potrivit OMS, sursa de apă trebuie să fie până la 1.000 de metri distanţă de casă, iar timpul necesar de colectare nu trebuie să depășească 30 de minute. 
Denumire buletin an luna PDF
Raport de încercare Dălhăuți 14 iunie 2024 2024 6
Raport de încercare Dălhăuți 1 feb. 2024 2024 2
Raport de încercare Dălhăuți 8 feb. 2024 2024 2
Raport de încercare Dălhăuți 15 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Dălhăuți 21 martie 2024 2024 3
Raport de încercare Dălhăuți 23 feb.2024 2024 2
Raport de încercare Dălhăuți 23 mai 2024 2024 5
Raport de încercare Dălhăuți 29 martie 2024 2024 3
Raport de încercare Dălhăuți 29 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Dălhăuți 30 mai 2024 2024 5
Raport de încercare Dălhăuți 31 ian. 2024 2024 1
Raport de încercare Focșani iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Panciu iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Adjud iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Mărășești iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Odobești iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Rural iulie 2024 2024 7
Raport de încercare Focșani ianuarie 2024 2024 1
Raport de încercare Focșani februarie 2024 2024 2
Raport de încercare Adjud februarie 2024 2024 2
Raport de încercare Panciu februarie 2024 2024 2
Raport de încercare Mărășești februarie 2024 2024 2
Raport de încercare Panciu martie 2024 2024 3
Raport de încercare Adjud martie 2024 2024 3
Raport de încercare Focșani martie 2024 2024 3
Raport de încercare Odobești martie 2024 2024 3
Raport de încercare Focșani 3 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Adjud 3 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Odobești 3 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Panciu 3 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Rural aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Panciu 30 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Odobești 30 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Adjud 30 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Mărășești aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Focșani 30 aprilie 2024 2024 4
Raport de încercare Focșani mai 2024 2024 5
Raport de încercare Adjud mai 2024 2024 5
Raport de încercare Odobești mai 2024 2024 5
Raport de încercare Panciu mai 2024 2024 5
Raport de încercare Adjud ianuarie 2023 2023 1
Raport de încercare Focșani ianuarie 2023 2023 1
Raport de încercare Odobești ianuarie 2023 2023 1
Raport de încercare Mărășești ianuarie 2023 2023 1
Raport de încercare Panciu ianuarie 2023 2023 1
Raport de încercare Panciu martie 2023 2023 3
Raport de încercare Mărășești martie 2023 2023 3
Raport de încercare Odobești martie 2023 2023 3
Raport de încercare Adjud martie 2023 2023 3
Raport de încercare Focșani martie 2023 2023 3
Raport de încercare Focșani aprilie 2023 2023 4
Raport de încercare Adjud aprilie 2023 2023 4
Raport de încercare Odobești aprilie 2023 2023 4
Raport de încercare Mărășești aprilie 2023 2023 4
Raport de încercare Panciu aprilie 2023 2023 4
Raport de încercare Adjud mai 2023 2023 5
Raport de încercare Panciu mai 2023 2023 5
Raport de încercare Mărășești mai 2023 2023 5
Raport de încercare Odobești mai 2023 2023 5
Raport de încercare Focșani mai 2023 2023 5
Raport de încercare Adjud iunie 2023 2023 6
Raport de încercare Mărășești iunie 2023 2023 6
Raport de încercare Odobești iunie 2023 2023 6
Raport de încercare Panciu iunie 2023 2023 6
Raport de încercare Rural iunie 2023 2023 6
Raport de încercare Rural iulie 2023 2023 7
Raport de încercare Odobești iulie 2023 2023 7
Raport de încercare Mărășești iulie 2023 2023 7
Raport de încercare Adjud iulie 2023 2023 7
Raport de încercare Focșani iulie 2023 2023 7
Raport de încercare Adjud septembrie 2023 2023 9
Raport de încercare Odobești septembrie 2023 2023 9
Raport de încercare Mărășești septembrie 2023 2023 9
Raport de încercare Panciu septembrie 2023 2023 9
Raport de încercare Mărășești noiembrie 2023 2023 11
Raport de încercare Odobești noiembrie 2023 2023 11
Raport de încercare Adjud noiembrie 2023 2023 11
Raport de încercare Rural noiembrie 2023 2023 11
Raport de încercare Focșani noiembrie 2023 2023 11
Raport de încercare Focșani decembrie 2023 2023 12
Raport de încercare Adjud februarie 2022 2022 2
Raport de încercare Mărășești februarie 2022 2022 2
Raport de încercare Panciu februarie 2022 2022 2
Raport de încercare Odobești februarie 2022 2022 2
Raport de încercare Focșani februarie 2022 2022 2
Raport de încercare Adjud aprilie 2022 2022 4
Raport de încercare Mărășești aprilie 2022 2022 4
Raport de încercare Panciu aprilie 2022 2022 4
Raport de încercare Focșani aprilie 2022 2022 4
Raport de încercare Odobesti aprilie 2022 2022 4
Raport de încercare Focșani mai 2022 2022 5
Raport de încercare Adjud mai 2022 2022 5
Raport de încercare Odobești mai 2022 2022 5
Raport de încercare Rural mai 2022 2022 5
Raport de încercare Focșani iunie 2022 2022 6
Raport de încercare Adjud iunie 2022 2022 6
Raport de încercare Panciu iulie 2022 2022 7
Raport de încercare Mărășești iulie 2022 2022 7
Raport de încercare Rural iulie 2022 2022 7
Raport de încercare Rural august 2022 2022 8
Raport de încercare Panciu 2 august 2022 2022 8
Raport de încercare Adjud 2 august 2022 2022 8
Raport de încercare Focșani iulie 2022 2022 7
Raport de încercare Odobești 2 august 2022 2022 8
Raport de încercare Odobești 29 august 2022 2022 8
Raport de încercare Adjud 29 august 2022 2022 8
Raport de încercare Panciu 29 august 2022 2022 8
Raport de încercare Mărășești august 2022 2022 8
Raport de încercare Focșani august 2022 2022 8
Raport de încercare Focșani 3 octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Adjud octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Mărășești octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Odobesti 3 octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Panciu octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Rural octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Focșani 17 octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Odobesti 27 octombrie 2022 2022 10
Raport de încercare Rural noiembrie 2022 2022 11
Raport de încercare Panciu noiembrie 2022 2022 11
Raport de încercare Adjud noiembrie 2022 2022 11
Raport de încercare Focșani noiembrie 2022 2022 11
Raport de încercare Adjud decembrie 2022 2022 12
Raport de încercare Mărășești decembrie 2022 2022 12
Raport de încercare Odobesti decembrie 2022 2022 12
Raport de încercare Panciu decembrie 2022 2022 12
Raport de încercare Rural decembrie 2022 2022 12
Raport de încercare Focșani mai 2021 2021 5
Raport de încercare Adjud mai 2021 2021 5
Raport de încercare Focșani mai 2019 2021 5
Raport de încercare Rural mai 2021 2021 5
Raport de încercare Panciu mai 2021 2021 5
Raport de încercare Odobesti mai 2021 2021 5
Raport de încercare Mărășești mai 2021 2021 5
Raport de încercare Focșani iunie 2021 2021 6
Raport de încercare Odobești iunie 2021 2021 6
Raport de încercare Paciu iunie 2021 2021 6
Raport de încercare Adjud iunie 2021 2021 6
Raport de încercare Rural iunie 2021 2021 6
Raport de încercare Focșani august 2021 2021 8
Raport de încercare Odobesti august 2021 2021 8
Raport de încercare Panciu august 2021 2021 8
Raport de încercare Rural august 2021 2021 8
Raport de încercare Focșani 31 august 2021 2021 8
Raport de încercare Adjud august 2021 2021 8
Raport de încercare Panciu 31 august 2021 2021 8
Raport de încercare Mărășești august 2021 2021 8
Raport de încercare Rural 31 august 2021 2021 8
Raport de încercare Odobesti 31 august 2021 2021 8
Raport de încercare Focșani 5 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Odobești 5 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Adjud 5 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Panciu septembrie 2021 2021 9
Raport de încercare Rural septembrie 2021 2021 9
Raport de încercare Focșani 29 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Adjud 29 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Odobești 29 octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Rural octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Panciu octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Mărășești octombrie 2021 2021 10
Raport de încercare Focșani decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Adjud decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Mărășești decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Odobești decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Panciu decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Rural decembrie 2021 2021 12
Raport de încercare Panciu ianuarie 2021 2021 1
Raport de încercare Focșani ianuarie 2021 2021 1
Raport de încercare Adjud ianuarie 2021 2021 1
Raport de încercare Odobești ianuarie 2021 2021 1
Raport de încercare Odobești februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Adjud februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Focșani februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Panciu februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Mărășești februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Rural februarie 2021 2021 2
Raport de încercare Focșani 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Adjud 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Odobesti 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Panciu 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Rural 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Mărășești 6 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Adjud 22 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Focșani 8 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Mărășești 27 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Odobești 29 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Panciu 27 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Rural 27 mai 2020 2020 5
Raport de încercare Focșani iulie 2020 2020 7
Raport de încercare Focșani august 2020 2020 8
Raport de încercare Odobesti iulie 2020 2020 7
Raport de încercare Odobesti septembrie 2020 2020 9
Raport de încercare Rural iulie 2020 2020 7
Raport de încercare Rural septembrie 2020 2020 9
Raport de încercare Panciu septembrie 2020 2020 9
Raport de încercare Mărășești iulie 2020 2020 7
Raport de încercare Adjud iulie 2020 2020 7
Raport de încercare Adjud august 2020 2020 8
Raport de încercare Adjud octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Focșani octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Mărășești octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Odobești octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Panciu octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Rural octombrie 2020 2020 10
Raport de încercare Focșani noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Rural noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Adjud noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Odobești noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Panciu noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Mărășești noiembrie 2020 2020 11
Raport de încercare Adjud aprilie 2019 2019 4
Raport de încercare Mărășești iunie 2019 2019 6
Raport de încercare Odobesti aprilie 2019 2019 4
Raport de încercare Panciu aprilie 2019 2019 4
Raport de încercare Rural aprilie 2019 2019 4
Raport de încercare Focșani iunie 2019 2019 6
Raport de încercare Adjud iunie 2019 2019 6
Raport de încercare Panciu iunie 2019 2019 6
Raport de încercare Odobesti iulie 2019 2019 7
Raport de încercare Rural iulie 2019 2019 7
Raport de încercare Adjud-Ruginești iulie 2019 2019 7
Raport de încercare Adjud-Ruginești mai 2019 2019 5
Raport de încercare Adjud-Ruginești martie 2019 2019 3
Raport de încercare Focșani octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Adjud octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Mărășești octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Odobesti octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Panciu octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Rural octombrie 2019 2019 10
Raport de încercare Focșani decembrie 2019 2019 12
Raport de încercare Focșani dec. 2019 2019 12
Raport de încercare Rural noiembrie 2019 2019 11
Raport de încercare Panciu noiembrie 2019 2019 11
Raport de încercare Odobesti decembrie 2019 2019 12
Raport de încercare Mărășești noiembrie 2019 2019 11
Raport de încercare Adjud noiembrie 2019 2019 11
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate