COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Legislatie


Legea 241/2006 - Serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată
Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 55/2000 - Modul de repartizare a consumurilor contorizate individual din blocurile de locuințe
Document : HOTARAREA_NR_55.pdf

Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 125/1996 - Stabilirea baremurilor pentru determinarea în sistem paușal a consumurilor de apă potabilă și preluarea în rețeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere, industriale și meteorice, în vederea epurării
Document : HCL_125-1996.pdf

Ordinul 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Legea 51/2006 - Serviciile comunitare de utilităţi publice
Regulamentul unificat al serviciului de apă și de canalizare
Ordinul 90/2007 - pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea 196/2018 - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari
Regulament 679/2016 - Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea 190/2018 - Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea 107/1996 - Legea apelor
Legea 458/2002 - Calitatea apei potabile
Normativ NTPA-002/2002 - Condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare
Legea 447/2002 - Regimul preţurilor şi tarifelor reglementate
Legea 186/1997 - Aprobarea OG 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitãților municipale, etapa a II-a, dintre România și BERD
Legea 114/1996 - Legea locuinței
Legea 213/1998 - Bunurile proprietate publică
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2023 | Toate drepturile rezervate