COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Program de Furnizare Apă

FURNIZAREA APEI CU PROGRAM ÎN LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚUL VRANCEA


Situația actualizată la data de 17 august 2022

Datorită precipitațiilor din această perioadă și a faptului că nu mai este necesară irigarea culturilor agricole, este posibilă reluarea furnizării apei potabile în regim continuu în toate localitățile din județul Vrancea, cu o excepție. 

Sucursala Focșani poate asigura continuitate în furnizare pentru localitățile, inclusiv în comuna Cotești.

Sucursala Adjud asigură continuitate și în localitatea Ruginești, unde era stabilit program.

La Sucursala Panciu nu sunt probleme, se furnizează apă în mod continuu. Deși nu sunt pline bazinele, cantitatea se apă este suficientă deoarece nu se mai irigă culturile agricole.

În ceea ce privește Sucursala Rural, se furnizează apă în mod continuu în toate localitățile.

La Sucursala Odobești se asigură apă cu program în comuna Vârteșcoiu (satele Beciu, Râmniceanca, Faraoanele si Pietroasa), însă întreruperea este doar pe parcursul nopții (detalii mai jos). 

Facem precizarea că este posibil să fie reluată furnizarea apei în baza unui program și în alte localități, în funcție de evoluția consumului din perioada următoare.VÎRTEȘCOIU, satele Beciu, Râmniceanca, Faraoanele și Pietroasa

Alimentarea cu apă potabilă este întreruptă zilnic în intervalul orar 06:00 - 9:30 și 17:00 -  22:00.


În perioada sezonului rece, începând de toamna, după finalizarea lucrărilor agricole, cantitatea de apă disponibilă în comunele din mediul rural este îndestulătoare pentru toți utilizatorii. 

Odată cu venirea sezonului călduros, în contextul unui consum mare de apă pentru întreținerea culturilor agricole, furnizarea apei în regim continuu nu mai este posibilă în anumite localități.

Având în vedere aceste aspecte, până la finalizarea proiectului investițional, singura metodă de rezolvare a situației este furnizarea apei în baza unui program, ca și în anii anteriori.

Precizăm faptul că perioadele de pauză sunt necesare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.

În funcție de consumul de apă sau de cantitatea de precipitații înregistrată, intervalul de furnizare a apei poate suferi modificări (poate fi redus, mărit sau poate fi asigurată apă în regim continuu).

N.B. * Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare stipulează la art. 4 alin. (1): ”apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației (…)” iar ”utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților (…)”. 

      ** Legea nr. 241/2006 precizează la art. 31 alin. (5): ”Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului”.

    *** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA” prevede la art. 201 alin. (2): ”În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afișare).”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2022 | Toate drepturile rezervate