COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

PROCEDURĂ pentru măsurarea cantităților de apă utilizate exclusiv la irigarea/întreținerea culturilor agricole și/sau a spațiilor verzi, cantități care nu se returnează în sistemul public de canalizare

AICI poate fi consultată Procedura pentru măsurarea cantităților de apă folosită la irigații

Conform specificațiilor prevăzute în Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, coroborat cu prevederile Regulamentului Unificat al serviciului, cantitatea de apa uzată evacuată de utilizatorii casnici reprezintă o cota procentuală cuprinsă între 80% și 100% din cantitatea totală de apă utilizată.

De regulă, în județul Vrancea, dimensionarea cantității de apă uzată aferentă întregii cantități de apă utilizată se face în procent de 80% din aceasta. Restul de 20% din apa consumată se consideră că nu se returnează în sistemul public de canalizare, aceasta fiind folosită de utilizator la întreținerea spațiilor verzi și/sau a culturilor agricole. Deducerea de 20% se aplică pe toată perioada anului (cu toate că întreținerea spațiilor verzi se face doar pe o perioadă de aproximativ 3 luni din an).

Sunt situații când unii utilizatori, care au considerat că folosesc la întreținerea spațiilor verzi și a culturilor agricole cantități mai mari de apă decât deducerea de 20% din apa consumată aplicată conform prevederilor legale, au solicitat montarea unui contor pasant pentru a fi folosit la măsurarea cantităților de apă utilizate exclusiv la irigarea/întreținerea culturilor agricole și/sau a spațiilor verzi, cantități care nu se returnează în sistemul public de canalizare. În situațiile care s-au dovedit a fi justificate și când toate cerințele tehnice au fost îndeplinite, CUP Focșani a acceptat montarea contorului pasant și recepția acestuia. Cantitatea de apă înregistrată pe contorul pasant are echivalent în apa uzată care este dedusă din cantitatea de apă uzată aferentă consumului înregistrat pe contorul general.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate