COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Sucursala Apă Canal Odobești

Orașul Odobești este situat în zona centrală a județului Vrancea, pe malul stâng al râului Milcov, cu acces din municipiul Focșani pe drumul național DN2L Focșani–Andreiașu.

Sucursala Apă-Canal Odobești s-a înființat odată cu semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin atribuire directă, încheiat la 1 aprilie 2008, la sediul Primăriei Odobești, aprobat prin HCL nr. 70/2008.

Sistemul de alimentare cu apă este format din sursă, aducțiune, tratare, înmagazinare și distribuție, având ca rol asigurarea necesarului de apă potabilă consumatorilor individuali, agenților economici și obiectivelor social-culturale și administrative, precum și preluarea apelor uzate în canalizare în vederea epurării și evacuării apei uzate epurate în râul Milcov. La rețeaua de alimentare apă sunt branșați 9.150 de locuitori și 108 agenți economici.

Sursa de alimentare Babele - Platforma de foraje ”Babele” - este situată în extravilanul comunei Bolotești, pe malul principalului curs de apă a râului Putna. Sursa este formată din 6 puțuri forate de medie adâncime, prevăzute cu zone de protecție sanitară, instalații și echipamente hidraulice necesare transportului apei de la puțuri către conducta de aducțiune, rețele de alimentare cu energie electrică, sisteme de automatizare și control, sistem de supraveghere video și clădire de exploatare.

Rețele de aducțiune - aducţiunea de 20 km lungime este amplasată pe traseul Captare Babele - Vităneştii de sub Măgură – Pietroasa – Găgeşti – Boloteşti – Jariştea – Odobeşti.

Înmagazinarea apei - Gospodăria de apă este amplasată în str. Tudor Vladimirescu, pe un deal la o cotă de teren care asigură alimentarea gravitaţională cu apă a localităţii Odobeşti. În incinta Gospodăriei de apă se găsesc două rezervoare cu capaciate de înmagazinare, Staţia de clorare și Rețele tehnologice.

Distribuţia apei potabile la consumatorii din Odobești se realizează gravitaţional de la Gospodaria de apă, printr-o conducta de PEID 355 mm. La plecarea din gospodăria de apă este montat un debitmetru electronic cu ultrasunete, ce furnizează permanent în SCADA informații despre debitele și volumele de apă ce pleacă spre distribuție. Sistemul de distribuție este unul mixt, cu distribuție inelară, în zonele cu densitatea cea mai mare de populație, ceea ce conferă o circulație bună a apei pe rețea. Debitul mediu de apă potabilă produsă și distribuită: 2100 mc/zi.

Programul de distribuție apă potabilă se face în regim continuu. În caz de avarii, revizii, manevre programate sau alte acțiuni, se iau măsuri de limitare a zonelor afectate, prin intermediul vanelor din sistem.


Unirea
Bolotești (Vităneștii de sub Măgură, Pietroasa, Găgești, Bolotești, Putna, Ivăncești)
Vârteșcoiu (Vârteșcoiu, Olteni, Beciu, Pietroasa, Râmniceanca, Faraoanele)


Luni - Vineri: 8.00 -14.30 / 15.00 - 16.30
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate