COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Sucursala Apă Canal Mărășești

Orașul Mărășești se află situat pe malul drept al râului Siret, aproape de confluența cu pârâul Șușița, fiind primul nod feroviar ce marchează bifurcarea căilor de acces către nordul Moldovei, de o parte și de alta a Siretului.

Geografic se află situat la o distanță de 20 km nord de municipiul Focșani, reședința județului Vrancea, 27 km sud de municipiul Adjud și 18 km vest de orașul Panciu.

Sucursala Apă-Canal Mărășești s-a înființat odată cu semnarea "Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin atribuire directă", încheiat la 25 sept. 2009 la sediul CJ Vrancea, aprobat prin HCL 76/2009.

De la an la an s-au făcut progrese atât privind calitatea serviciilor, cât și exploatarea sistemului, astfel încât să putem satisface cât mai bine cerința de apă a orașului.

Pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor sistemului nostru, Sucursala Apă-Canal Mărășești a înființat "Caseria și Serviciul Relații cu Publicul", unde poate fi achitată contravaloarea facturilor de la apă și canal, prestări servicii și avize.

Surse de Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează în sistem unitar prin 5 puțuri forate amplasate în sudul orașului Mărășești, constituind un front de captare, puțurile funcționând pe baza consumului. Gospodăria de apă este amplasată în partea de sud a orașului, pe str. Doinei nr. 15.

Sursele subterane asigură alimentarea cu apă potabilă a 9.998 de locuitori în orașul Mărășești.

Regimul de funcționare al alimentării cu apă și al tratării apei brute este permanent.

Apa care constituie rezerva de incendiu este asigurată din sursele proprii din subteran, printr-o rețea inelară având lungimea de 4.3 km, prevăzută cu 42 hidranți.

Apa potabilă este distribuită printr-o rețea inelară în sistem centralizat, prin pompare, lungimea rețelei de distribuție fiind de 27.86 km.

Front Captare

Sursele de alimentare cu apă potabilă a orașului Mărășești funcționează în medie 18-20 ore/zi, cu variații de la sursă la sursă, în funcție de consum și cerințe.

Debitul total al puțurilor de alimentare cu apă potabilă este de aproximativ 70 l/s, ceea ce înseamnă că, la o funcționare normală, necesarul este satisfacut.

La toate sursele de apă potabilă sunt montate apometre. Fiecare foraj este prevăzut cu aparatură de supraveghere video și audio.

Amplasamentul nu poate fi inundat, deci nu pot apărea situații accidentale de scoatere din funcțiune a unor puțuri. Frontul de captare este prevăzut să funcționeze în mod automat, procesul fiind supravegheat și supervizat prin sistemul SCADA.

Aducțiune

Conductele de aducțiune fac legătura între frontul de captare și rezervorul de apă din Gospodăria de Apă, însumând o lungime de 1.341 m

Stația de pompare

Ținând cont de necesitatea funcționării stației de pompare în vederea asigurării debitelor de apă pentru consum menajer și pentru asigurarea stingerii incendiilor, stația de pompare este echipată cu 2 pompe active, 1 pompă rezervă, 1 pompă pentru stins incendiu și 1 vas hidrofor de 600 L.


Mărășești
Haret
Nu există lucrări programate.
Luni - Vineri: 8.00 -14.30 / 15.00 -16.30
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate